Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při autonehodě, kterou zavinila má snacha, zemřela ona i její několikaměsíční syn. Zanechala zde svého druha a své dva syny z prvního manželství. Jsou v péči tohoto jejího druha. Má on - druh, právo na odškodné za smrt svého syna a mají právo na nějaké odškodné dva její synové z prvního manželství? Pokud ano, jaký je postup? Děkuji a přeji krásný den! Aleš.

ODPOVĚĎ:
Pakliže byla předmětná autonehoda zaviněna Vaší snachou (tzn. že z právního hlediska nese Vaše snacha za způsobenou újmu odpovědnost), nenáleží jejímu druhovi ani dětem z prvního manželství žádné odškodnění (neboť zde není subjekt – škůdce – vůči kterému by bylo možné se náhrady újmy domáhat).
Určité „odškodnění“ by mohlo představovat pojistné plnění, a to v případě, pokud měla Vaše snacha uzavřeno životní pojištění (či jiné pojištění, v jehož rámci byla výplata pojistného plnění vázána na její úmrtí). Nic takového však z Vašeho dotazu nevyplývá.
Za splnění určitých podmínek by mohli mít synové Vaší snachy z prvního manželství nárok na sirotčí důchod (§ 52 a násl. zákona o důchodovém pojištění). K podmínkám pro výplatu tohoto důchodu se více dočtete například zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/sirotci-duchod
V této souvislosti Vám lze doporučit, abyste se (resp. druh Vaší snachy v zastoupení jejích synů z prvního manželství) obrátil na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a informoval se zde, zda jsou splněny všechny podmínky pro výplatu sirotčího důchodu.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.