Počet stránek ve webu: 40.611

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Investor po mě chce uhradit práci, kterou po mě dodělával jiný řemeslník. Mohu vyžadovat po investorovi prokazatelné náklady, které obsahují informace na onoho živnostníka? Tím myslím doklad o zaplacení, který jsem dodnes nedostal. Už mi přišla i soudní obsílka. Děkuji Miloš.

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o práce, které nebyly z Vaší strany na základě smlouvy řádně provedeny a investor z tohoto důvodu tyto práce provedl na Vaše náklady jinou osobou, je povinen Vám prokázat, jak došel k částce, kterou mu máte uhradit. Prokazovat to může různými doklady, fakturami, objednávkami apod. Z dokladů primárně nemusí být zřejmé, kdo opravu provedl.
Opačná situace by nastala, pokud by požadovaná částka nebyla obvyklá/odpovídající. V tom případě lze dovodit, že byste měl nárok i na informaci o tom, kdo opravu provedl, aby mohlo být přezkoumáno, jak byla stanovena cena za tuto opravu.