Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z lyžárny pensionu, který provozuji, byly odcizeny lyžařské boty. Klíče od lyžárny mají pouze hosté a zaměstnanci. Poškozená písemně uplatnila právo na náhradu škody. Celou záležitost prošetřovala policie ČR. Jsem si vědoma skutečnosti, že nárok na náhradu škody poškozená má. Poškozená však požaduje náhradu v plné výši (pořizovací cenu zcizených bot) i přesto, že jsou již 3 roky staré.

Ráda bych se zeptala, kdo a jakým způsobem určuje výši náhrady škody a zdali má poškozená nárok na pořizovací cenu odcizených bot nebo se věc řeší odhadem zbytkové hodnoty odcizené věci. Děkuji, Darina

 

ODPOVĚĎ:
Výši náhrady škody určuje pojišťovna - její likvidátor - s ohledem na opotřebení věci. Poškozená může žádat odškodnění pouze ve výši odpovídající hodnotě věci v době odcizení. Pokud by byl zásadní spor nebo měla věc větší hodnotu, vyplatí se investovat do znaleckého posudku, což ovšem v tomto případě bude dražší, než výše samotného plnění. Pokud nebude krádež kryta z pojištění a budete hradit ze svých prostředků, doporučuji se informovat na internetu, za kolik se obdobné vybavení podobného stáří prodává, tuto částku vyplatit a pokud by poškozená chtěla víc, nechť si nechá vypracovat posudek a sama případně žaluje.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Náhrada škody za ztracenou věc - vliv opotřebení věci