Počet stránek ve webu: 40.287

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít plná moc, aby byla platná.


Náležitosti plné moci

Plná moc musí obsahovat:
  • určení stran - musí identifikovat zmocnitele i zmocněnce (jménem, rodným číslem, bydlištěm) tak, aby nebyli zaměnitelní s jinými osobami
  • musí v ní být uvedeno, v čem je zmocněnec zmocnitele oprávněn zastupovat (např. formulací *... je zmocněn ke všem úkonům nutným k prodeji
  • domu  ...*)
  • nesmí zde chybět datum udělení plné moci a podpis zmocnitele.

Z toho, že se často na jedné listině vyskytuje jak dohoda o plné moci tak plná moc jako průkaz vůči třetím osobám, často vyplývá i to, že se na listině vyskytuje i podpis zmocněnce (s jeho vyjádřením, že zmocnění přijímá).