Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (3 hlasů)

Celý příběh začal, když se moje matka (73 let) dostala na uzavřené oddělení psychiatrie, kde se dostala vlastní vinou (hospitalizována pro léčbu anémie a zde onemocněla covidem). Byla dána na uzavřené oddělení, kde jsem byla informována, jak moje matka zdemolovala celý pokoj, vytrhávala si infuzi a byla sprostá a vulgární k celému personálu nemocnice.

Dle lékaře ohrožovala sebe i ostatní. Byl na ni vystaven psychiatrický posudek. Z tohoto důvodu byla nemocnicí dána do detence a nedobrovolně (pod sedativy) přemístěna s mým souhlasem na uzavřené interní oddělení psychiatrie. Z nedobrovolné hospitalizace na uzavřeném oddělení psychiatrie se po čtyřech měsících stala dobrovolná?? !! Soudní rozhodnutí přišlo mě (dceři), že jsem byla ustanovena opatrovníkem a mohu ji dát do ústavu. Z důvodu nevyřešeného dědictví jejího zesnulého přítele, které se řeší u soudu už 4 roky bylo nám navrhnuto právníkem zažádat o omezení svéprávnosti. Žádost jsem podala v říjnu 2022 (advokát byl ustanovený jejím opatrovníkem). Když se moje matka dozvěděla z dokumentu od soudu, že je podána žádost na omezení její svéprávnosti, začaly se dít věci. Za ni v léčebně někdo sepsal dopis a poslal ho na soud, že dcera s advokátem se jí snaží připravit o její veškerý majetek. Za pár týdnů nás obvinila z krádeže hotovosti a důchodu. Dokázali jsme policii, že jsme nic neukradli a za ni jsme vše poctivě a řádně platili. Paní je majitelkou nemovitosti, ve které bydlím já i můj přítel a teď nám došla výzva k vystěhování. Já zde bydlím 40 let a můj přítel 7 let bez nájemní smlouvy na ústní domluvu. Já zde mám trvalé bydliště, ale přítel ne. Nikdy nebyl žádný problém. Do dnešního dne (23.4.2023) nemáme od znalce psychiatrie určeného soudem psychiatrický posudek, na který stále čekáme a který měl být vyhotovený do února 2023. Matka se spolčila se sousedy od jejího bratra se švagrovou (tím se obchází opatrovník, kterým je soudem stanovený advokát) a ti se s ní domlouvají jak se nám pomstít za to, že je v psychiatrické léčebně. Došla nám další výzva, že se máme se do 30.4.2023 vystěhovat, jinak bude ona opět kontaktovat policii, protože sousedi jí nahlásí, jestli tu ještě bydlíme. Rádi bychom radu jak se můžeme bránit.

 

ODPOVĚĎ:
Rozsudek o omezení svéprávnosti má tzv. konstitutivní účinky, tedy že se rozsudkem teprve zakládá určitý právní stav (na rozdíl od deklaratorního účinku, kdy se zjišťuje již existující stav). Svéprávnosti tak Vaše matka může být zbavena nejdříve ode dne právní moci rozsudku o omezení svéprávnosti, bez ohledu na znění znaleckého posudku.
Vaše matka jakožto majitelka domu samozřejmě má právo rozhodovat o tom, kdo bude její dům užívat a má právo požadovat vaše vystěhování. Dokonce by mohla požadovat uhrazení nájemného a to až tři roky zpětně z titulu bezdůvodného obohacení (kdy byste případně museli prokazovat, že došlo k ústní dohodě o bezplatném užívání domu). Pokud jde o trvalé bydliště, pak jde pouze o evidenční údaj pro úřední účely, který není spojen s právem bydlení v nemovitosti na dané adrese.
Napadnout matčino právní jednání spočívající v zaslání výzvy k vyklizení nemovitosti by tak bylo možné pouze z důvodu neplatnosti výzvy pro její duševní poruchu. Museli byste prokázat, že Vaše matka nebyla pro duševní poruchu, bez ohledu na to, čím byla způsobena, schopna posoudit následky svého jednání, nebo nebyla schopna své jednání ovládnout (§ 581 věta druhá občanského zákoníku). Zde by mohl posloužit právě onen znalecký posudek, pokud by z jeho znění vyplývalo, že Vaše matka trpěla již v době zaslání výpovědi duševní poruchou. Tento posudek by pak sloužil jako hlavní důkaz v soudním řízení na určení neplatnosti právního úkonu – výzvy k vyklizení. Pokud byste se rozhodli podávat v této věci žalobu, doporučuji využít alespoň k jejímu sepsání služeb advokáta.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.