Počet stránek ve webu: 40.271

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na vás s dotazem ohledně možnosti omezení svéprávnosti mého syna, kterému je 29 let. 2011-2019 nadměrně užívá alkohol, v současné době se podruhé léčí ze závislosti v PN Bohnice. Všechno, co kdy měl, propil, hmotné věci i peníze, uzavřel několik nevýhodných až lichvářských půjček, které nesplácí, hrozí mu nebo již má řadu exekucí.

Svým způsobem života si vážně poškodil zdraví, má cirhózu jater nejvyššího stupně, před měsícem musel být hospitalizován na nefrologické JIP pro selhávání ledvin ap. , vše způsobeno alkoholem, 2018 akutní peritonitida, ileus NS, dvanáctníkový vřed akutní s perforací. Jeho uzdravení již není bez abstinence možné, např. zapsání do registru na transplantaci jater ap. Není schopen začlenit se do normálního života, rozhodovat o svém budoucím životě, velmi závažným způsobem poškozuje sebe a své zdraví, hrozí mu závažná újma. Po absolvování 3 měsíční odvykací léčby v PN Bohnice má zájem absolvovat následnou léčbu v některé z terapeutických komunit. Ptám se tedy, je-li možné podat k soudu Návrh na omezení svéprávnosti takového jedince a v jakém rozsahu, včetně určení opatrovníka a je-li vůbec reálné, zda se toto zrealizuje. Děkuji za odpověď a případnou radu, jak tuto situaci právně řešit, aby se syn nadále nepoškozoval, protože jinak je v ohrožení života. Valentýna.

 

ODPOVĚĎ:
Návrh na omezení svéprávnosti lze podat, ale musíte mít zprávu od lékaře, že je jeho stav skutečně takový, že je důvodné omezit jeho svéprávnost. Pokud takovou zprávu budete mít, doložte ji k soudu společně s návrhem na omezení svéprávnosti, kde popíšete situaci. Soud řízení zahájí, ustanoví znalce, který shlédne posuzovaného a doporučí oblasti, v nichž by měl být ve svéprávnosti omezen. Následně soud nařídí jednání, při němž bude zjišťovat, kdo by mohl být opatrovníkem, pozve si i posuzovaného, dále si pozve navrhovatele. Pokud byste chtěla být opatrovníkem svého syna, napište to do návrhu, pokud nejsou Vaše zájmy v rozporu se synovými zájmy, soud Vás opatrovníkem ustanoví.