Počet stránek ve webu: 40.375

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Firma PODA, poskytující připojení k internetu, na mě požaduje tyto údaje: Jméno a příjmení (poskytl jsem),   bydliště (poskytl jsem),   rodné číslo (poskytl jsem),   telefon+email (poskytl jsem),   číslo OP (zatím jsem neposkytl).   Můžete mi sdělit zda-li i na číslo OP má právo a jestli to pro mě neznamená riziko, poskytnout vlastně všechny osobní údaje?

V případě, že na to právo nemá, prosím o informaci proč a podle jakého zákona, číslo, nebo podobně. To abych jim mohl fundovaně odpovědět. Děkuji Ivan.

 

ODPOVĚĎ:
Právní úprava ochrany osobních údajů není (naštěstí) natolik podrobná, aby bylo na Váš dotaz možné odpovědět ano/ne, resp. firma má/nemá právo na sdělení čísla Vašeho občanského průkazu.
Dříve, než na Váš dotaz podrobněji odpovím, jsem nucen vyjádřit podiv nad tím, že po Vás firma požadovala sdělení Vašeho rodného čísla, resp. že jste firmě své rodné číslo sdělil. Rodné číslo, jako identifikátor fyzické osoby, může být v tomto ohledu nahrazeno datem narození, neboť datum narození (ve spojení se jménem, příjmením a adresou trvalého pobytu) slouží jako dostatečný podklad pro jednoznačnou identifikaci fyzické osoby.
Požadovala-li proto po Vás firma rodné číslo pouze pro účely Vaší jednoznačné identifikace, můžete se na tuto firmu obrátit s žádostí o výmaz tohoto Vašeho osobního údaje (s tím, že firmě odsouhlasíte pouze zpracování data Vašeho narození). Pakliže Vám zpracování Vašeho rodného čísla firmou nevadí, nemusíte samozřejmě nic řešit.
Co se týče požadavku na číslo Vašeho občanského průkazu, je důležité, o co firma tento svůj požadavek opírá.
Z dotazu nevyplývá, zda jste s touto firmou již uzavřel nějakou smlouvu, nebo zda o uzavření smlouvy zatím pouze jednáte. Pakliže jste s firmou uzavřel smlouvu, je možné, že jste v této smlouvě vyslovil souhlas se zpracováním konkrétně vyjmenovaných osobních údajů (kde může být uvedeno i číslo Vašeho občanského průkazu). Z tohoto důvodu Vám v první řadě doporučuji prostudovat smlouvu (popř. všeobecné obchodní podmínky či jiné součásti smlouvy), kterou jste s firmou uzavřel (pokud k uzavření nějaké smlouvy došlo).
Zjistíte-li tímto způsobem, že jste skutečně vyslovil souhlas se zpracováním Vašeho osobního údaje – čísla občanského průkazu – je požadavek firmy oprávněný (smlouva, resp. souhlas subjektu údajů – zde Vás – je jedním z titulů, který opravňuje ke zpracování osobních údajů).
Pakliže s firmou zatím žádný smluvní vztah nemáte (resp. jste ani jinak nevyslovil souhlas se zpracováním svého osobního údaje – čísla občanského průkazu), bude pro posouzení ne/oprávněnosti požadavku firmy důležité zjistit, za jakým účelem chce firma znát číslo Vašeho občanského průkazu.
Dle článku 6/1 písm. f) GDPR je zpracování osobních údajů zákonné, pokud je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce (zde firmy) či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů (zde Vás) vyžadující ochranu osobních údajů.
Základní otázka tedy zní: Je požadavek firmy na sdělení čísla Vašeho občanského průkazu realizací jejího oprávněného zájmu? To, že firma tímto svým požadavkem realizuje svůj zájem, je zřejmé. Otázkou však zůstává, zda je tento zájem oprávněný.
Pokud po Vás firma požaduje sdělení čísla Vašeho občanského průkazu jen pro to, aby Vás mohla jednoznačně identifikovat, nejedná se dle mého názoru o oprávněný požadavek (jelikož k Vaší jednoznačné identifikaci bezpečně poslouží zbývající osobní údaje, které jste firmě již sdělil).
V současné chvíli se proto můžete na firmu obrátit s dotazem, za jakým účelem (z jakého důvodu) je po Vás požadováno sdělení čísla Vašeho občanského průkazu. Dozvíte-li se, že číslo občanského průkazu má sloužit toliko k Vaší identifikaci, můžete dle mého názoru jeho sdělení firmě odmítnout, jelikož tento její požadavek není ani oprávněný, ani přiměřený.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • GDPR a číslo občanského průkazu, OP