Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme na jednom společném dvorku, kde jsou tři rodinné domky - matka, sestra a já. Na jedné polovině je věcné břemeno průchodu, průjezdu a užívání. Na druhé polovině věcné břemeno zrušily bez mé jakékoliv informace a nyní na místě, kde je věcné břemeno i na místech, kde je zrušené, pořídily kamerový systém, aniž by nás jakkoliv informovali.

Bydlíme tam již 36 let. Je podle zákona a nyní i podle GDPR, provádět sledování na dvorku, kam se pohybujeme, chodí tam naše děti a vnuci? Moje rodina jim souhlas k monitorování, jak oni tvrdí "jen svého majetku, " nedala. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá, kdo na společném dvorku kamerový systém umístil, pro mou odpověď to však není podstatné.
V případě instalace kamerových systémů je velmi důležitá otázka přiměřenosti, tzn. zda může ochrana majetku (která má být zajištěna instalací a provozem kamerového systému) převážit nad ochranou soukromí osob, které mohou být kamerovým systémem zachyceny. Přestože mi nejsou známy konkrétní poměry panující na Vámi užívaném dvorku, domnívám se, že snímání tohoto prostoru kamerami není přiměřené, a to ani z důvodu (údajné) ochrany majetku.
I pokud by byl kamerový systém na dvorku umístěn oprávněně (o čemž lze mít důvodné pochybnosti), měli jste být o této skutečnosti přinejmenším informováni. Další podstatnou otázkou je, zda je kamerami pořizován záznam či nikoli (tedy je-li možné kamerové záznamy zpětně přehrát).
V současné chvíli Vám doporučuji se s podnětem na prošetření oprávněnosti kamerového systému na Vámi užívaném dvorku obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/
Tento svůj podnět doplňte fotodokumentací kamerového systému (aby bylo zřejmé, kde jsou kamery umístěny a pokud možno i to, jaké části společného dvorku snímají).
Zde si můžete přečíst jaký názor má Úřad pro ochranu osobních údajů na kamerové systémy:
https://www.uoou.cz/kamerove%2Dsystemy/ds-2623/p1=2623
Vámi popsaná situace by byla řešitelná i soudní cestou, kontaktování Úřadu pro ochranu osobních údajů je však nepochybně rychlejší cestou (která navíc neobnáší žádné náklady).


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Kdy může dát někdo z majitelů kamery na dvůr více bytových domů a monitorovat okolí?