Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nad mým domem je svah, kam začali navážet materiál z výkopů, kde byl různorodý materiál a svah se začal přibližovat k hranici mého pozemku. Šlo vlastně o černou skládku, kterou povolil starosta. Protože mohlo dojít i ke kontaminaci spodních vod, podal jsem stížnost na inspekci životního prostředí, která shledala pochybení ze strany vedení města a zřejmě městu uložila pokutu.

Nyní vyšlo tiskem a bylo rovněž zveřejněno na internetu nové číslo místního "Informátoru", kde je článek, ve kterém starosta informuje o tom, že ten svah ujížděl samovolně a že on ho chtěl zabezpečit, což by město údajně nestálo ani korunu a jen díky tomu, že já jsem podal stížnost na inspekci (je zde uvedeno mé jméno i příjmení), bude to stát město 160.000 Kč, které mohly sloužit například k opravě části místní komunikace. Jak se mohu proti takovému postupu bránit, když starosta nedovolí psát do Informátoru nikomu jinému, než je on sám? Neporušil tímto konáním starosta nějaký zákon nebo vyhlášku? Jde o veřejnou dehonestaci mé osoby a štve proti mě ostatní občany jen proto, že jsem se po právu ozval. Nejde jen o mě, ale může dojít k psychické újmě i u ostatních členů mé rodiny, protože nemůžeme vědět, jak se k nám nyní budou ostatní občané chovat. Moc děkuji a přeji hezký den! Jiří.

ODPOVĚĎ:
Jméno a příjmení fyzické osoby (člověka) lze v obecné rovině považovat za osobní údaj. Zacházení s osobními údaji je upraveno zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů. Starosta určitě není oprávněn tímto způsobem zveřejňovat Vaše jméno a příjmení. K tomu by potřeboval Váš souhlas.
Můžete se obrátit na Policii ČR a nechat prošetřit, zda se tímto starosta nedopustil některého trestného činu (např. neoprávněné nakládání s osobními údaji – § 180 Trestního zákoníku) nebo případně přestupku.
Dále je možné podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlí v Praze, kontakt naleznete zde: www.uoou.cz), aby toto zveřejňování Vašich osobních údajů prošetřil.
Můžete se domáhat ochrany svého soukromí a svých práv i soudní cestou u civilního soudu, kdy můžete mj. žádat, aby byl odstraněn závadný stav, aby již dále nedocházelo k takovýmto zásahům do Vašeho soukromí, event. i náhradu způsobené nemajetkové újmy (právo na zadostiučinění v penězích).


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Odškodnění, náhrada škody, nemajetkové újmy - dehonestace osobnosti a jména konkrétní osoby
  • Ochrana osobních práv a odškodné za veřejné dehonestování osoby vedením města (starostou)