Počet stránek ve webu: 40.271

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V minulosti jsem si vzal u spol. Provident půjčku. Při uzavírání smlouvy se vyplňoval formulář, kde se mj. uváděla kontaktní osoba, pro případ nemožnosti mě zastihnout (osobně, telefonicky, emailem). Uvádělo se jméno, adresa a tel. kontakt. V mém případě jsem uvedl bratra. Zpočátku jsem půjčku splácel řádně, později jsem se však dostal do fin. potíží.

Tak jsem splácel pravidelně každý měsíc aspoň nějakou minimální splátku. Nedávno jsem dostal sms, kde mě Provident vyzývá, abych celou dlužnou částku plus úroky z prodlení uhradil jednorázově nebo abych spol. kontaktoval na uvedené kontakty. Napsal jsem tedy jisté paní email, kde jsem uvedl, že mám zájem na splacení půjčky, ale moje současná fin. situace nedovoluje jednorázovou úhradu a navrhl jsem splátky. také jsem uvedl, že mám v současnosti tři exekuce a vyšší měsíční splátku nemohu posílat. Paní mi odepsala, že mnou navržená splátka je nízká a požadovala min. 4.000 Kč, což není v mých možnostech. Poté mi na kontaktní adresu došel dopis s podobným obsahem. Jelikož na této adrese pobývám jen jednou za měsíc, protože jsem pracovně mimo, napsal jsem paní email, kde jsem jí o této skutečnosti informoval a tudíž že nemohu neprodleně reagovat na písemnou korespondenci, stejně jako znovu jsem uvedl zájem půjčku splácet a vylíčil svoji fin. situaci. V pátek přišel na bratrovu adresu dopis na moje jméno s výzvou k úhradě dluhu před soudním řešením. Bratr samozřejmě z obavy dopis rozdělal a podezírá mě, že jsem udělal na něj podraz. Může si někdo dovolit zneužít takto osobní údaje? Kdyby jej kontaktovali, nic neřeknu, ale zde není důvod, s věřitelem komunikuji. Ale poslat na jeho adresu dopis na moje jméno, to mi přijde přinejmenším protizákonné. Mohu se nějak ohradit, stěžovat si, případně podat žalobu? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Pokud byl bratr uveden jako kontaktní osoba pro případ nemožnosti Vás zastihnout, mohl věřitel zaslat na jeho adresu dopis, který byl adresovaný Vám. Emailová komunikace není považována za průkaznou, pokud jste s pracovnicí věřitele komunikoval mailem, mohlo se bohužel stát, že komunikace mezi vámi proběhla a v mezidobí byla zaslána výzva na bratrovu adresu. Za této situace, kdy byl bratr uveden v listinách jako kontaktní osoba, není postup věřitele bohužel protizákonný a případná žaloba o ochranu osobnosti by zde pravděpodobně nebyla úspěšná.