Počet stránek ve webu: 42.421

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Soused pálí plasty, čím způsobuje zápach linoucí se po celé ulici. Jak tomu můžeme zabránit? Karel


ODPOVĚĎ:
Máte hned několik možností: Za dodržení podmínek §6 občanského zákoníku je možné se proti tomuto neoprávněnému zásahu vašich práv bránit svépomocí. To znamená, že můžete jít a oheň uhasit.

Občanský zákoník v §5 dále poskytuje každému možnost, aby v případě, že došlo k zřejmému zásahu do pokojného stavu, se domáhal ochrany u příslušného orgánu státní správy. Tím je váš obecní úřad. Můžete u něj žádat nápravu. Ten v rámci správního řízení zakáže sousedovi dopouštět se takového jednání, které obtěžuje okolí. Občanský zákoník dává za povinnost každému zdržet se při výkonu vlastnických práv všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům, obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.

V krajním případě (pokud by se problém opakoval nebo soused nereagoval na zákaz vydaný obecním úřadem) se můžete svých práv domoci soudně.

V případě pálení plastů je také možné obrátit se na orgán, který je dle § 22 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, příslušný vykonávat státní správu v oblasti nakládání s odpady. Tímto orgánem může být dle zákona o odpadech inspekce, okresní úřady nebo obce.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.