Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz k provedení mobiliární exekuce, kterou u mne provedl před týdnem soudní exekutor, resp. jeho vykonavatel. Na mé jméno byla vystavena 4.2.2022 exekuce v případě, kdy šlo o nesplacený firemní úvěr z roku 2020 na firmu, kde já jsem byl v době schválení úvěru jednatelem firmy a taktéž jsem v úvěrové smlouvě vedený jako aval.

Proti exekuci jsem v únoru ve lhůtě podal odvolání, a soudní spor stále trvá a nebyl ukončený. Na základě exekuce mi byla dána plomba na rodinný dům v hodnotě přes 10.000.000 Kč a zablokovány bankovní účty. Jen pro doplnění, jsem ženatý, s manželkou máme dohodu o rozdělení majetku, máme ve společné domácnosti dvě děti 12 a 14 let. Minulý týden mi u domu zazvonil soudní vykonavatel, že jde sepsat majetek a bude ho odvážet k zajištění. Řekl jsem mu, že u exekuce není ukončená, že jsem podal odvolání a stále probíhá soudní spor. On mi na to odpověděl, že to na provedení exekuce a zajištění majetku nemá žádný vliv a že on může dále konat. Vpustil jsem ho tedy domů, kde následně sepsal bezmála 50 movitých věcí a ty také polepil jako exekučně zabavené (mimo jiné vybavení kuchyně, notebooky dětí, které mají ke školní výuce, kde např. dcera měla rozpracovaný tříměsíční projekt, sepsal i jejich psací stoly, židle a lampičky v dětských pokojích, skříně na oblečení, noční stolky, cestovní zavazadla, jejich snowboardy a skateboardy atd...). Když jsem chtěl alespoň dceři stáhnout školní data z notebooku, řekl že to mohu udělat do 10-ti dní u nich ve firmě (já jsem z Brna, resp. Řícmanic, oni jsou z Prostějova…). Nabízel jsem mu po soupisu jiný, dražší notebook (který na soupisu nebyl, nevšimli si ho) místo toho dceřiného se školními projekty, řekl mi že není žádný handlíř a že to vyměnit nejde…Sepsal např. i moji motorku a čtyři přilby, a se dvěma notebooky a jednou přilbou na moto, kterou si dal na hlavu, na motorce i rovnou odjel. Dal mi několik hodin, abych dovezl hotovost, jinak že odveze i zbytek věcí. Celková vymáhaná částka je cca 200.000 Kč, což já, nyní již rok navíc jako nezaměstnaný, nejsem schopen uhradit. Poskládal jsem 10.000 Kč, a ty jsem mu ještě týž den předal. Mám tedy ještě jednu exekuci z podnikání, kde mám ale splátkovou dohodu a také ji splácím, 20.000 měsíčně… To jsem mu také řekl, že se chci domluvit na splátky, a ty budu i přes soudní spor splácet. Řekl mi, že splátky nejsou možné a ať dám dohromady co největší částku, že potom uvidí další postup. Dal mi týden na doplacení celého dluhu nebo jak řekl "maximální" částky. Další hotovost se mi tak rychle nepovedla dát dohromady a dnes (30.09.2022) mi vypršela ta týdenní lhůta. Volal jsem tedy vykonavateli, že další hotovost nemám, ale i přes to, že stále probíhá soud, nechci mít další problémy a chci se domluvit na splátkách. On mi řekl, že pokud dnes (30.09.2022) nevložím na účet nějakou větší částku peněz, zítra (01.10.2022) přijedou stěhováci se soudními vykonavateli a odvezou zbytek sepsaných věcí. Jsem z toho v naprosté depresi a bezmoci, šel jsem k právníkovi, sepsali jsme Návrh na odklad exekuce z důvodu probíhajícího soudního sporu a tento odeslali datovou schránkou na příslušného exekutora. Volal jsme toto tedy soudnímu vykonavateli, že by se tímto měli nejdříve zabývat a do sedmi dní se vyjádřit, než bude dále konat (jak mi řekl právník). On mi jen odpověděl, že to na jeho činnost nemá žádný vliv a že už zařizuje odvoz zabavených věcí. Takže když to shrnu, mám exekuci, u které jsem se odvolal a soud stále probíhá. Dali mi plombu a dům v hodnotě přes 10.000.000 Kč, odvezli motorku v hodnotě přes 100.000 Kč, sepsali dalších skoro 50 věcí z domácnosti, včetně manželčiných a mých dětí, vybavení dětských pokojů a potřeb pro výuku. Chci dluh splácet, ale vykonavatel chce přesto vše odvézt. Podal jsem dle platných právních předpisů Návrh na odklad exekuce, na který jsem zatím nedostal odpověď.   Teď čekám, kdy mi zazvoní „stěhováci“ u domu, udělají ostudu po celé ulici, a odvezou vybavení domu, vyhážou dětem oblečení ze skříní, učebnice a sešity ze stolů atd. , a vše odvezou. Právník mi tedy ještě připravil stížnost na podjatost, kterou jim mám, v případě že přijedou dát, a poté ji rovnou odeslat exekutorovi, na exekutorskou komoru atd. datovou schránkou… Radil mi tedy, abych to odeslal rovnou, ale nechci je „zbytečně dráždit“, kdyby na mě třeba jen dělal psychický nátlak, a pro věci třeba nepřijedou. A konečně tedy můj dotaz. Pokud jsem podal Návrh na odklad exekuce, stále probíhá soud, mám zajištěné výše popsané věci, má přesto vykonavatel nárok na vstup do mého domu a odvoz těchto věcí? A pokud tedy přijede, já mu předám podepsanou stížnost na podjatost a nevpustím ho dovnitř, má nárok na vstup a odvoz sepsaných věcí? Má nárok na sepsání a odvezení nábytku a věcí z pokojů nezletilých dětí, které slouží k jejich výuce atd. ? Mohu dále doma využívat věcí, které vykonavatel sepsal a označil „polepy“? Mohu tyto polepy odstranit, když brání používání věcí, které ale stále zůstanou na svém místě? (např. rychlovarná konev). Je standartní a právně v pořádku, aby vykonavatel odjel na zabavené motorce se zabavenou přilbou na hlavě? Má vůbec právní nárok na odvoz sepsaných věcí, když má již mmj. zajištěnou nemovitost ve více než 50-ti násobné hodnotě? Předem Vám velice děkuji za čas a odpovědi na mé dotazy, jsme zoufalý a nevím si rady. Bohužel, za mou chybu v podnikání, kterou jsem udělal před několika lety, budou nyní „pykat“ mé děti a rodina. Žena ani děti ještě o možném odvozu vybavení našeho domu neví, nedokážu si vůbec představit, jaký stres a trauma jim to způsobí… Já sám mám už „něco za sebou“, a jsem na pokraji sil a nervového zhroucení.   Případně tedy budu rád i za každý odkaz na právníky nebo firmu, kteří této problematice odborně rozumí a se kterými bych to mohl konzultovat, samozřejmě i jako placenou službu. Moc rád bych tyto své problémy jednou pro vždy vyřešil a vrátil se do „normálního“ života. Děkuji a jsem s pozdravem, Drahomír.

 

ODPOVĚĎ:
Váš dotaz je velmi rozsáhlý a překračuje kapacitu odpovědi v této právní poradně. Budu se snažit Vám sdělit to nejdůležitější. Vykonavatel dle platných právních předpisů může sepsat movité věci ve Vašem vlastnictví i púokud probíhá řízení o zastavení exekuce, avšak měl by je nechat na místě. Věci samozřejmě používat můžete. Některé movité věci jako školní potřeby dětí či vybavení domácnosti se sepsat nesmí, v tomto ohledu je třeba podat návrh na částečné zastavení exekuce. Vykonavatel se dopustil protiprávního nátlaku, pokud po Vás chtěl okamžitě zaplatit finanční částku s tím, že jinak odveze sepsané věci. Bohužel to zřejmě neprokážete, protož průběh mobiliární exekuce se sice natáčí, ale uvedené skutečnosti zaznamenány zřejmě nebudou. Není samozřejmě v souladu s právním postupem, pokud vykonavatel odjel na Vaší motorce. Můžete podat stížnost, kterou uvádíte, i pokud vykonavatel nepřijede. Doporučila bych Vám to. Návrh na odklad exekuce jste podal správně, je nutno se aktivně u exekutora dotazovat, zda je již o návrhu rozhodnuto a jak. Pokud máte za to, že hodnota Vašeho majetku je mnohem vyšší naž vymáhaný dluh, můžete postupem dle exekučního řádu žádat vynětí části Vašeho majetku z generálního inhibitoria (např. nemovitost), pokud prokážete, že ostatní majetek na případnou úhradu dluhů postačí. V každém případě Vám doporučuji, abyste se s uvedenými právními kroky obrátil na některého právníka z řad advokátů (www.advokatikomora.cz či přímo na mě benetkova@akbenetkova.cz). Je však třeba upozornit, že se v případě právní pomoci advokáta jedná o placenou službu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.