Počet stránek ve webu: 40.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Získal jsem byt v dražbě na základě nařízené soudní exekuce. Povinný v bytě již rok nebydlí, nicméně má v něm osobní věci. Povinného již přes rok nikdo neviděl, údajně se odstěhoval k rodičům, nicméně rodiče ho též zapírají. Nemohu se s ním domluvit na vyklizení bytu. Telefon nebere, na email nereaguje, dopisy nevyzvedává, dle rodiny se po rozvodu s manželkou zbláznil.

Jak byste mi poradili, abych dále postupoval? Mohu mu osobní věci uložit do sklepa a vyzvat ho k jejich vyzvednutí? Dočetl jsem se, že pravomocné usnesení o příklepu je exekučním titulem (to mé nabylo právní moci před měsícem). Cituji internet: V rozhodnutí o předražku (či usnesení o příklepu) soud uloží povinnému, aby vydraženou nemovitost vyklidil nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení. V případě, že povinný dobrovolně neopustí nemovitost, odpadá tím nutnost podávat žalobu na vyklizení, neboť usnesení o předražku (či usnesení o příklepu) se stává exekučním titulem (§ 336l odst. 7 o. s. ř.). § 336l odst. 7 o. s. ř.
(7) Na základě pravomocného usnesení o příklepu nebo pravomocného usnesení o předražku může vydražitel nebo předražitel podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením nebo odebráním nemovité věci.
V usnesení o příklepu, které jsem obdržel od soudního exekutora chybí věta, že soud ukládá povinnému, aby vydraženou nemovitost vyklidil nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci. Domnívám se, že exekutor na to zapomněl, případně o tom ani nevěděl, proto to v usnesení chybí. Jedná se o chybu exekutora, nebo tato věta v usnesení o příklepu být nemusí a bere se to automaticky? Mohu rovnou podat exekuci na vyklizení bytu? Dočetl jsem se, že podání žaloby na vyklizení je na měsíce? Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud věcí není mnoho, nejefektivnější varianta by byla věci uskladnit ve sklepě. Doporučuji stav věcí nafotit a mít s sebou svědka, aby případně povinný nezačal tvrdit, že jste mu něco zničil či ukradl. Pokud oslovíte exekutora s vyklizením, bere si exekutor poměrně vysokou zálohu na náklady exekuce. Pokud v usnesení o příklepu vůbec není uvedeno, že povinný je povinen nemovitost vyklidit, je to problém a zkuste oslovit exekutora, aby vydal opravné usnesení, ve kterém doplní tuto náležitost usnesení, danou zákonem.