Počet stránek ve webu: 41.484

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Babička převede na maminku formou darovací smlouvy dům se zahradou. Avšak můj otec (manžel maminky) si asi přes 20 let (1999-2019), kdy pracoval jako OSVČ, neplatil zdravotní ani sociální pojištění a my se bojíme, že by mohla být na darovaný dům uvalena exekuce (což se nám nelíbí kvůli mamce a hlavně kvůli babičce, která dům daruje).

Bohužel dům nemůže být rovnou napsán na mě nebo mě a bratra, protože s tím nesouhlasí maminčin bratr (nemáme spolu dobré vztahy kvůli jeho ženě). Rodiče nejsou rozvedeni, ale již téměř 12 let (od roku 2007) spolu nežijí ve společné domácnosti (právě kvůli otcovým dluhům) a otec na dané adrese, kde se nachází nemovitost nemá již přes 25 let (1994-2019) trvalé bydliště (žil zde s maminkou na přelomu 80. a 90. let, pak se spolu odstěhovali a maminka zde opět žije sama od r. 2007; otec jezdí pouze na návštěvy). Co vím, na otce je uvalena 1 exekuce (výpis z centrální evidence exekucí, ale nevím v jaké výši), vím, že si splácí dluh za zdravotní pojištění (nevím kolik), ale sociální zřejmě ne (a to také netuší, jaká může být částka) ...
Chci se tedy zeptat na několik otázek:
1) Zahrnuje se darovaná nemovitost (dům se zahradou) do společného jmění manželů?
2) Může být darovaný dům ohrožený exekucí? Může si na něj exekutor dělat nárok?
3) Mohl by otec podepsat nějaký dokument, kde se vzdává nároku na nemovitost, že nespadá do SJM? A mělo by toto vůbec nějakou váhu před exekutory a soudy?
4) Je možné maminku a její dar nějak před exekucí ochránit? Jak? (mamka celý život tvrdě pracovala za almužnu, vše si vždy řádně platila, práci kterou vykonávala odneslo její zdraví, starala se a živila 2 děti... a to má do konce života platit OTCOVY DLUHY? ! ? ! )
5) Kam se případně obrátit o pomoc, že by na dům byla opravdu uvalena exekuce?
Děkuji za odpovědi, s pozdravem Tamara.

ODPOVĚĎ:
Darovaná nemovitost nespadá do společného jmění, ale stává se výlučným majetkem obdarovaného. Na druhou stranu se již vyskytly případy, kdy taková nemovitost byla exekvována, neboť dluhy vzniklé v sjm hradí oba manželé ze společného majetku, ale i z jejich výlučného; judikatura Nejvyššího soudu tento postup potvrdila jako správný. Takže ano, není vyloučeno, že jej soudní exeutor bude chtít zpeněžit. Česté prohlášení Vašeho otce stran uvedeného majetku je pro exekuci zcela nerozhodné a nebude na něj brán zřetel. Pokud by dotčená nemovitost již byla zajištěna v dané exekuci, můžete se obrátit na právníka z řad advokátů (www.advokatikomora.cz), aby s Vámi situaci probral a navrhl další postup, ale jak shora uvedeno, taková exekuce by nebyla protiprávní a jediné řešení by dle mého názoru pak bylo dluh uhradit. Jistým řešením by byl rozvod Vašich rodičů a vypořádání majetku a teprve následné darování uvedené nemovitosti Vaší mamince.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.