Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Od úřadu práce pobírám dávky státní sociální podpory, konkrétně rodičovský příspěvek a příspěvek na bydlení. Mám potíže se splácením dluhu a hrozí mi exekuce. V jakém rozsahu jsou tyto dávky exekučně postižitelné? Karla

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Manžel se bez mého vědomí zadlužil a mě nyní vyhrožuje exekutor, že musím do 15 dnů zaplatit, jinak zabaví věci, které se nacházejí v našem bytě. Musím exekutora do bytu pustit? Jana.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Manžel bez mého vědomí nadělal spoustu dluhů.. Nyní je proti němu vedena exekuce a mě kvůli tomu sráží plat. Mohu se nějak bránit? Ilona

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Náš zletilý syn má celou řadu dluhů,které nesplácí. Domníváme se, že proti němu bude v brzké době nařízena exekuce.  Syn je na adrese našeho bytu přihlášen k trvalému pobytu, ale dlouhodobě se u nás nezdržuje. Je exekutor oprávněn provést exekuci v našem bytě a zabavit naše věci? Eva

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Exekutor mi zablokoval účet, na který mi chodí mzda. Nezbyla mi ani ona "nepostižitelná" část mzdy. Jak je to možné? Karel

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Byla proti mně nařízena exekuce, dlužila jsem celkem asi 20 000,- Kč (včetně úroku z prodlení a nákladů řízení před soudem). Exekutor si k tomu připočítal náklady exekuce ve výši dalších 20 000,- Kč. Zdá se mi to příliš mnoho. Jsou náklady exekuce vypočítány správně? Mojmír

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Může si exekutor do nákladů na provedení exekuce započítat alikvotní část nájemného za užívání kanceláří, v nichž sídlí jeho exekutorský úřad, mzdy zaměstnanců, úhradu za elektřinu aj.?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Chtěla bych se zeptat, jestli může exekutor vstoupit do bytu, ve kterém dříve bydlel dlužník, ale tento je již 2 měsíce odhlášen a nemá v tomto bytě žádné své osobní věci. Děkuji za odpověď, Mirka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dobrý den. V dobré víře jsem dala zástavu na svůj dům svému bratorvi, který si vzal půjčku. Uplynulo několik let a já ji teď potřebuji závazek zrušit, abych si sama mohla vzít půjčku a zajistit ji zástavou. S bratrem ale není žádná domluva. Co mohu nyní dělat? Magdaléna.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Žila jsem s přítelem, který měl dluhy a měl u mě trvalé bydliště. To si zrušil a odstěhoval se. Je možné, aby v případě exekuce do bytu vstoupil exekutor? Božena