Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Před 10 lety jsem jel tramvají. Tehdy mne chytl revizor a dostal jsem pokutu. Tu jsem ale nezaplatil. Nyní je na mě nařízena exekuce. Není dluh již promlčen? Martin

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem obchodník, mám bratra. Vlastnil jsem hodnotnou věc (meč z 18. století). Potřeboval jsem uhradit při svém podnikání větší částku (šlo o zaplacení dluhů dodavatelům, při prodlení mi hrozilo, že budu povinen zaplatit vysoké smluvní pokuty) a v důsledku toho jsem si vypůjčil od bratra určitou částku na 1 rok. Sepsali jsme zástavní smlouvu na meč.
Bratr, tedy zástavní věřitel, si v této smlouvě vymínil, že nebude-li půjčená částka i s úroky vrácena do jednoho roku, zástava přejde do jeho vlastnictví a tím bude můj dluh splacen.
Před tím, než jsem meč dal do zástavy, jsem ho nechtěl prodat, protože jsem se domníval, že budu částku do roka mít a tak získám zástavu zpět. Bohužel se mi v podnikání tolik nedařilo. Dluh jsem tedy neuhradil,bratr si zastavený meč přivlastnil. Dotazem u znalce jsem zjistil, že cena meče o mnoho převyšuje vypůjčnou částku, která byla zástavou zajištěna.
Bohužel bratr o prodání meče, uhrazení dluhu a ponechání zbytku částky mě nechce ani slyšet. Opravdu už nemám šanci meč získat zpět nebo se domoci zbylé částky z prodeje po zaplacení dluhu? Igor.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Od úřadu práce pobírám dávky státní sociální podpory, konkrétně rodičovský příspěvek a příspěvek na bydlení. Mám potíže se splácením dluhu a hrozí mi exekuce. V jakém rozsahu jsou tyto dávky exekučně postižitelné? Karla

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Manžel se bez mého vědomí zadlužil a mě nyní vyhrožuje exekutor, že musím do 15 dnů zaplatit, jinak zabaví věci, které se nacházejí v našem bytě. Musím exekutora do bytu pustit? Jana.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Manžel bez mého vědomí nadělal spoustu dluhů.. Nyní je proti němu vedena exekuce a mě kvůli tomu sráží plat. Mohu se nějak bránit? Ilona

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Náš zletilý syn má celou řadu dluhů,které nesplácí. Domníváme se, že proti němu bude v brzké době nařízena exekuce.  Syn je na adrese našeho bytu přihlášen k trvalému pobytu, ale dlouhodobě se u nás nezdržuje. Je exekutor oprávněn provést exekuci v našem bytě a zabavit naše věci? Eva

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Exekutor mi zablokoval účet, na který mi chodí mzda. Nezbyla mi ani ona "nepostižitelná" část mzdy. Jak je to možné? Karel

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Byla proti mně nařízena exekuce, dlužila jsem celkem asi 20 000,- Kč (včetně úroku z prodlení a nákladů řízení před soudem). Exekutor si k tomu připočítal náklady exekuce ve výši dalších 20 000,- Kč. Zdá se mi to příliš mnoho. Jsou náklady exekuce vypočítány správně? Mojmír

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Může si exekutor do nákladů na provedení exekuce započítat alikvotní část nájemného za užívání kanceláří, v nichž sídlí jeho exekutorský úřad, mzdy zaměstnanců, úhradu za elektřinu aj.?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Chtěla bych se zeptat, jestli může exekutor vstoupit do bytu, ve kterém dříve bydlel dlužník, ale tento je již 2 měsíce odhlášen a nemá v tomto bytě žádné své osobní věci. Děkuji za odpověď, Mirka.