Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stala jsem se obětí podvodu, zřejmě phishingu. Při prodeji zboží jsem zadala do falešného formuláře DPD přihlašovací údaje do Mbank. Bohužel mě podvodník umluvil i o verifikační kód pro přidání zařízení, aby na něj zaplatil platbu za zboží. S domněním, že na účtu nemám prostředky, jsem ho zaslala. Poté v noci již vše běželo automaticky.

Žádost o načerpání úvěru 300.000 Kč, poté čtyři odchozí platby na účet Airbank a okamžitý výběr peněz z bankomatu.   K načerpání úvěru a k odchozím platbám byl zapotřebí potvrzovací kód, který byl v průběhu noci zasílán na můj telefon. S vědomím, že jsem nic nepotvrzovala jsem ve 3 hodiny ráno zablokovala svůj účet, bohužel bylo již pozdě. Kódy museli být zasílány z banky i podvodníkům, jelikož banka stvrdila jak úvěr tak odchozí platby. Vše zaprotokolováno na policii.   Jeden právní názor se opírá o rozhodnutí soudu, kdy soud posuzoval zda k újmě přišla banka, či klient a došel k závěru, že klient, tudíž si po něm banka může nárokovat 300.000 Kč.   Druhý právní názor argumentuje, že klient se stal obětí podvodu a úvěr fakticky nenačerpal, tudíž je na straně policie vypátrat podvodníky a banka by měla požadovat škodu po nich. Možná i to, že kódy chodily i na jiné zařízení.   Jsem důchodce a nemohu si dovolit zaplatit další desetitisíce advokátovi s nejistým výsledkem. Mohli byste prosím poradit? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Ze dvou Vámi zmiňovaných právních názorů se kloním k tomu druhému – za způsobenou škodu nemůžete nést právní odpovědnost (s dovětkem, že vlastníkem finančních prostředků na Vašem bankovním účtu je banka – jí tedy byla způsobena škoda). Nedává smysl, aby byla oběť sofistikovaného trestného činu (jakým phishing nepochybně je) sekundárně penalizována ještě ze strany banky.
Předpokládám, že reklamaci poskytnutých bankovních služeb – s tím, že pohyby na účtu jste neiniciovala Vy, nýbrž podvodník – jste již vznesla. V tomto ohledu bude záležet na vnitřních pravidlech banky (zda bude možné některou z proběhlých platebních operací „navrátit“ či nikoli). V tomto ohledu je podstatné, zda se jednalo o autorizovanou bankovní transakci či nikoli, resp. zda jste jednala v tzv. hrubé nedbalosti. Pokud jste reklamaci proběhlé transakce dosud neprovedla, lze Vám to jednoznačně doporučit. Podrobné informace k tomuto tématu naleznete například zde:
https://www.pravopropodnikatele.cz/phishing-odpovida-za-ztratu-banka-nebo-majitel-uctu
Co se týče náhrady škody, která Vám byla způsobena, je pro Vás samozřejmě nejsnazší pokusit se získat ztracené finanční prostředky od banky (jako od vlastníka peněžních prostředků na Vašem bankovním účtu), a to právě prostřednictvím reklamace. Pakliže by nebyla dohoda s bankou možná, mohla byste se obrátit na dozorový orgán, kterým je Česká národní banka:
https://www.cnb.cz/cs/
popřípadě by mohl být Váš spor s bankou vyřešen mimosoudně, a to finančním arbitrem:
https://finarbitr.cz/cs/
Je samozřejmě rovněž možné, abyste náhradu vzniklé škody vymáhala po pachateli podvodu – jeho vypátrání Policií ČR však není příliš pravděpodobné (jelikož dohledatelnost internetových podvodníků je nadmíru nesnadná).
Nebude-li dohoda s bankou možná (na základě Vámi provedené reklamace) či bude-li se po Vás banka dokonce domáhat náhrady vzniklé újmy, nezbude Vám než se bránit právní cestou. Za tímto účelem Vám lze doporučit využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se bankovnictvím, resp. právní úpravou poskytování platebních služeb).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.