Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Půjčil jsem dlužníkovi peníze a podepsali jsme „Uznání dluhu“ a „Dohodu o plnění ve splátkách“. Zároveň dlužník podepsal tři směnky. Dlužník mi tvrdil, že je ve velmi tíživé situaci, v ČR nemůže pracovat a bude muset odjet do zahraničí vydělávat, čímž ohrozí svoje studium (resp. by ho kvůli absencím vyhodili). Dokumenty byly podepsány 15. března 2019. Mohu od dohody odstoupit/požadovat ihned vrácení peněz, pokud dlužník lhal (tzn. byl jsem vlastně uveden v omyl)? Dlužníkova tvrzení mám k dispozici v SMS (dlužník si platí paušál, takže asi není problém prokázat, že SMS psal on).

V čem konkrétně by dlužník musel lhát? Tvrdil, že nepracuje a ve skutečnosti pracuje? Navštěvuje (i přes údajnou tíživou situaci) restaurace, platí si soukromé trenéry, cestuje...?   Jak dlužníka vyzvat k vrácení?
Dovoluji si obrátit se na Vás ještě s jedním dotazem ohledně půjčky, kterou jsem poskytl dlužníkovi - celkem 45 000 Kč, rozdělených mezi 3 termíny splatnosti po 15 000 Kč, zajištěné 3 směnkami. Termín splatnosti první splátky je do 15. dubna 2019. Pokud dlužník nedodrží splatnost, stane se celý dluh splatným (podle „Dohody o plnění ve splátkách“). Vzhledem ke změně vztahu s dlužníkem (dlužník navíc předstíral tíživou životní situaci, proto jsem mu půjčil) bych rád získal celou částku co nejdříve zpět.
Rád bych se zeptal, do jaké hodiny musím od dlužníka přijmout splátku (podle dohody v hotovosti) 15. dubna 2019. Pokud mi dlužník zazvoní u dveří 15. dubna 2019 ve 23:59, musím splátku převzít? V případě směnky jsem nalezl lhůtu pro předložení mezi 9. -18. hodinou. Existuje něco podobného i u půjčky? Dlužník se možná bude snažit získat čas - napíše mi 15. dubna, že by se mohl zastavit až v noci, což je pro mne vzhledem k rodinným poměrům nepřípustné (a on to ví), já odmítnu, čímž získá odklad splatnosti.
Děkuji, Pavel

 

ODPOVĚĎ:
Pokud je ze všech okolností a důkazů patrné, že už v době, kdy dlužník přijal půjčku, musel vědět, že ji nevrátí, páchá trestný čin podvodu. Ten je ale dokonán v okamžiku, kdy Vám skutečně dluh neuhradí a musí být prokázán úmysl, tedy jeho vědomost o tom, že dluh pravděpodobně neuhradí. V daném případě, pokud byla dohodnuta lhůta splatnosti, Vám nezbývá, než vyčkat, zda lhůtu dodrží či nikoliv a následně pokud nedodrží, můžete teprve jednat.
Konec lhůty je vždy vázán na poslední minutu daného dne, takže teoreticky byste měl plnění přijmout ve 23 hodin 59 minut nejpozději. Uvedené vychází z obecné úpravy lhůt v občanském zákoníku. Nic Vám ale nebrání dlužníkovi sdělit, že plnění přijmete až následující den ráno. Pokud dlužník nebude ochoten následující den uhradit, dostává se on do prodlení.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zesplatnění dluhu věřitelem z důvodu předstírané finanční nouze dlužníka
  • Kdy a jak může věřitel zrušit výhodu splátek a dluh zesplatnit?