Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nemůžeme se domoci toho, aby soused posunul plot, který zasahuje 4 m na náš pozemek. Nejdříve tvrdil, že mu to musíme dokázat. Manžel zaplatil geometra. Vše je i zaměřené /na naše náklady/, pod tíhou důkazů slíbil, že uděláme směnnou smlouvu za pozemek, který není oplocený. Čekáme téměř 2 roky (2017-2019), soused si dělá další podmínky, že nejdříve musíme sepsat sml. o věcném břemeni bezúplatnou, a to proto že si svévolně vybagroval vjezd na našem pozemku.

Zatím neuhradil za užívání ani korunu. Zřejmě se musíme obrátit na soud - prosíme o vzor žaloby proti zásahu do našich vl. práv a náhradu za užívání našeho pozemku. Koupil domek, který nemá příjezdovou cestu, takže navíc používá naše pozemky a soukromou cestu k dojetí. Zatím zneužívá naši dobroty, a to asi 13 let (2006-2019), vždy se na něco vymlouvá, když mu řekneme, že se obrátíme na soud, tak je vulgární nebo nám položí telefon. Předem děkujeme. Děkuji, Filoména

 

ODPOVĚĎ:
Na úvod své odpovědi si dovolím vyjádřit obdiv nad Vaší dvouletou trpělivostí s protiprávním počínáním Vašeho souseda. Vámi popsaný protiprávní stav bylo zajisté vhodnější řešit již dříve.

Pakliže soused dlouhodobě protiprávně užívá část Vašeho pozemku, přičemž si je toho vědom, je možné se proti takovému počínání bránit v zásadě za použití dvou ustanovení občanského zákoníku:
- § 1040/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že kdo věc neprávem zadržuje, může být vlastníkem žalován, aby ji vydal,
- § 2991 občanského zákoníku, dle něhož platí, že kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil, přičemž bezdůvodně se obohatí například ten, kdo získá majetkový prospěch protiprávním užitím cizí hodnoty.

Vaší prosbě o zpřístupnění vzoru žaloby na vyklizení nemovité věci (resp. její části) a na vydání bezdůvodného obohacení se však zdráhám vyhovět. Na internetu je sice k nalezení velké množství vzorových žalob, jejich kvalita je nicméně značně kolísavá.
Především je ale nutné si uvědomit, že procesní úspěch v soudním řízení nezávisí (ani zdaleka) na správné přípravě žaloby, nýbrž je zapotřebí i nadále správně postupovat (a to se znalostí procesních pravidel občanského soudního řízení). Vzhledem k tomu, že žaloba na vyklizení nemovité věci a především žaloba na vydání bezdůvodného obohacení jsou žalobami poměrně specifickými (a to mimo jiné s ohledem na rozsah důkazů, kterými musí být žalobní tvrzení podepřena), doporučuji Vám kontaktovat advokáta, který se zaměřuje na oblast občanského práva hmotného (kterému se věnuje velká většina advokátů) :
www.advokatikomora.cz
S pomocí advokáta se můžete pokusit o mimosoudní vyřešení nastalého sporu. Nedojde-li k dohodě, připraví advokát obě žaloby Vašemu případu „na míru“ a bude Vás i nadále zastupovat v rámci zahájeného občanského soudního řízení.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak donutit souseda aby posunul plot na hranici pozemků - přesahuje 4 metry na můj pozemek