Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Obracím se na vás s dotazem ohledně dědictví partnerovi babičky. Dovolím si situaci popsat trochu detailněji. Babička vyrostla v chalupě s rodiči a bratrem a v dospělosti byla chalupa jejímu bratrovi přenechána. Bratru se narodil syn a ten až donedávna v chalupě přebýval. Je bezdětný, nemá sourozence, ženu.  

Nyní je však již druhým rokem v domově pro seniory a byl zbaven svéprávnosti ze zdravotních důvodů (uvedena demence 3. stupně) a opatrovníkem byla stanovena sociální pracovnice. Existence partnerovy rodiny byla při určení opatrovníka u soudu zapřena, jak bylo zjištěno později z náhledu do spisu. Zjistilo se také, že partnerova rodina byla při návštěvách příbuzného v domově seniorů vykreslena negativně a že příbuzný si je nepamatuje. To je vcelku logické pokud mu byla diagnostikována těžká demence.   Domov pro seniory s partnerovou rodinou v podstatě odmítá komunikovat, protože si asi myslí, že jsou cizí a snaží se na příbuzném nějak přiživit, ale mají spoustu důkazů (fotografie, rodokmen, dokumenty), že příbuzní jsou. Ovšem to nikoho nezajímalo a jak už jsem uvedla, rodina u soudu byla zapřena. Ještě však za jeho plného vědomí a zdraví byla s ním sepsána cca v roce 1995 závěť, kdy na základě přání jeho rodičů, má být majetek po jeho smrti přepsán opět na rodinu (babičku) mého partnera, aby chalupa zůstala stále v rodině. Babička byla u sepsání závěti přítomna. Bohužel nyní partner s rodinou na katastru nemovitostí zjistili, zcela bez jakéhokoli oznámení, že nemovitost bude mít jiného vlastníka, jim neznámou osobu. Tím pádem bude také vlastnit veškeré jejich rodinné dokumenty, fotografie, cennosti spojené ještě s rodiči partnerovy babičky, atd. Chtěla bych se informovat, zda může opatrovník zasahovat do závěti, zda je kompetentní k tomu ji jakkoliv měnit. Případně zda může opatrovník nasměrovat svého svěřence ke změnění závěti? Pokud do závěti nijak zasáhnuto nebylo, ale nemovitost bude jednou po smrti příbuzného vlastnit již jiná osoba, jak se bude postupovat se závětí? Bude již neplatná? Nebo kde se budou dědicové domáhat nějaké náhrady? Je toto standardní postup? Rodině nejde jen o chalupu, nějaké obohacení apod. , protože se jedná o opravdu starou chalupu ve velmi špatném stavu, která by potřebovala nákladnou rekonstrukci. Což i tak by ráda časem zafinancovala, aby dům nebyl totálně k demolici. Ale jde tu především o citovou vazbu, ztrátu rodného místa babičky, dlouholeté místo setkávaní partnerovi rodiny, vzpomínky. A to vše má hodnotu, kterou bohužel nelze vyčíslit.

 

ODPOVĚĎ:
I když je nemovitost zahrnuta v závěti, nebrání to vlastníkovi nemovitosti / pořizovateli závěti nakládat do své smrti se svým majetkem dle své vůle. Může závěť změnit – pak je vždy platná závěť s nejpozdějším datem, může se však také majetku obsaženého v závěti zbavit. Z dotazu není zcela zřejmé, kdo dům vlastnil (a kdo je tedy v domově důchodců), zda babiččin bratr či její synovec. Spíše však máte na mysli jejího bratra, který patrně nyní dům prodal (či je prodej právě v procesu). Bohužel babička partnera nemá na dům již žádný právní nárok. V dědickém řízení po jejím bratru se bude postupovat podle závěti, pokud bude notáři předložena a nebyla zrušena či nahrazena jinou. Dům tedy již předmětem dědictví nebude, neboť pozůstalost tvoří věci, které zůstavitel vlastnil ke dni úmrtí. Notář se v takovém případě snaží držet vůle zůstavitele, jak nejvíc to lze. Tedy babička například nezdědí dům, ale dostane alespoň závěti či zákonem stanovený podíl na pozůstalosti. Je samozřejmě možné, že v pozůstalosti již žádný majetek nezbude, neboť například věci osobní potřeby se do dědictví nezahrnují. Součástí dědictví by však měly být příjmy zůstavitele (důchod), zůstatky na účtech bank, vkladní knížky apod.
Pokud jde o rodinné dokumenty, fotografie a cennosti, pak je možné, že ani nebudou novému vlastníkovi domu ponechány. V každém případě Vám nezbude, než se pokusit domluvit patrně s bratrovým synem na jejich vydání.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.