Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera bratrance mě chce připravit o darovaný majetek matkou.
a) Nejprve nechala vylákat mou nesvéprávnou matku ze svého bytu za účelem podpisu závěti o dvou svědcích. Chtěla jsem podat trestní oznámení na tento incident - že se jedná o podvod, protože matka nevěděla, co podepisuje a poskytla mi 14 video rozhovorů k tomuto incidentu se závětí, ale problém je v tom, že:

Pokud šlo o závěť se dvěma svědky, dcera bratrance nemusela být u incidentu přítomna. Kromě toho, i kdyby policie dokázala, že se pohybovala v okolí, není to důkaz o tom, že pořizovala závěť.   Navíc, i když samozvaný dědic poskytne u dědického řízení podvodnou závěť, kterou sepisoval 9.2., ale na listině bude jiný datum, opět i když mám videa s matkou o tom, jak sepisování probíhalo nekorektním způsobem, nepodávají důkaz o tom, že předložená závěť je ta, kterou matka popisuje.   Lidé mi radí, že si mám počkat až na dědické řízení a závěť odmítnout. Přesto mně i matce vznikla tímto aktem značná nehmotná škoda - neskutečný stres a ztracený čas. Můžeme se nějak bránit? Umožňuje zákon bránit se lidem, kteří se o seniora nestarají a nemají s ním ani kontakty, ale přitom si vymohou od nich závěť za zády přímých příbuzných?
b) Nejprve si tedy dcera bratrance zajistila závěť, která je platná v případě, že je antidatovaná, pak možná bude mít svědectví dvou bezprostředních sousedů, kteří o naši nemovitost mají zájem, že do vesnice za matkou dcera bratrance jezdí, i když to není pravda. Pravděpodobně existuje tichá dohoda mezi sousedem a dcerou mého bratrance: když sousedi dosvědčí návštěvy a zájem dcery bratrance o mou matku a i to, že si vymyslí, že jsem se nechovala k matce dobře, bude dcera bratrance dědit a nemovitost obratem prodá sousedům, kteří mají o nemovitost zájem. Mohu se nějak tomuto podvodnému chování bránit? Dcera bratrance mou matku nenavštěvuje, nenavštěvuje ani mě, nemáme o ni zájem, vadí nám tato aktivita, kde se ona odkazuje na matku a mne a toto má dosah k budoucímu uplatňování práv k nemovitosti a k mému případnému budoucímu opatrovnictví?

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem dotazu jsou nějaké nejasnosti. Zejména pokud jde o aktuální vlastnický režim předmětného majetku. V úvodu dotazu uvádíte, že Vás chce dcera bratrance připravit o „darovaný majetek matkou“. Pokud je tedy předmětem oné závěti majetek, který Vám již Vaše matka darovala – v katastru nemovitostí jste tedy uvedena Vy jakožto vlastník, pak nemůže být závěť platná, neboť zůstavitel může pořizovat pouze o svém vlastním majetku, nikoliv o majetku, který vlastnil minulosti.
Jestliže však jde o majetek, který Vaše matka stále vlastní a dosud nebyla zbavena či omezena ve svéprávnosti, pak by bylo možno závěť zneplatnit pouze v rámci dědického řízení, v němž popřete platnost závěti a notářem budete odkázána na zvláštní soudní řízení, v němž budete muset prokázat, že matka nebyla v době sepsání závěti příčetná z důvodu duševní poruchy (toto je nutno prokázat znaleckým posudkem), či ji nepodepsala se své svobodné vůle, nýbrž pod výhrůžkou. Trestní oznámení by bylo možno podat pro podezření ze spáchání trestného činu útisku dle § 177 („Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. “), případě trestného činu podvodu, jestliže byla matka jednáním dotyčné uvedena v omyl dle § 209 tr. zákoníku („Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. “). Úspěšnost trestního řízení však nemohu předjímat.
Pokud jde o chování dotyčné stran lživých informací o Vaší osobě, pak je třeba v případném soudním řízení zajistit vlastní svědky, kteří budou svědčit ve Váš prospěch a potvrdí nepravdivost lživých informací. Lze samozřejmě předložit o videonahrávky s Vaší matkou, kdy předpokládám, že Vaše matka dá souhlas s jejich použitím v soudním či trestním řízení (nahrávky osobní povahy lze v soudním řízení použít za účelem obrany svých práv a je nutno o tomto soud přesvědčit).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.