Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželem máme společně dům v SJM. Koupili jsme ho za 4.000.000 Kč. 2.500.000 Kč nám na něj přispěla matka manžela v době, kdy už jsme byli manželé. Na zbytek jsme si vzali úvěr a máme splaceno 50 procent. Manžel má jednoho vlastního syna a já dvě děti, které manžela nejsou. Dcera má vlastní život, mého syna jsme vychovali společně. Ze společného domu jsem téměř před rokem utekla díky fyzickým a psychickým útokům manžela.

Chtěla bych se zeptat, v případě mého úmrtí, jakým způsobem bude tento majetek rozdělen a jestli je výhodnější sepsat závěť s tím, že polovinu domu odkazuji svým dětem. Pokud to tak jde a jestli na mou část domu mají vůbec nárok i v případě, že část peněz poskytla moje tchyně za svého života. Dále jsem se chtěla zeptat, jestli nepřijdu o dům, když v něm nebydlím, protože vrátit se tam nejde. Předem moc děkuji za odpověď. Mahulena.

 

ODPOVĚĎ:
Hned na úvod Vás uklidním, že minimálně po dobu trvání manželství o dům nepřijdete. Skutečnost, zda dům užíváte je bez významu, důležitý je zápis vlastnictví v katastru nemovitostí. V případě soudního řízení o zrušení a vypořádání SJM může být teoreticky rozhodnuto, že dům připadne pouze manželovi, který Vám bude nucen vyplatit vypořádací podíl. Soud by tak však měl rozhodnout pouze v případě, že by manžel disponovat potřebným množstvím financí ke dni rozhodnutí, ne tedy až na základě případné půjčky sjednané po právní moci rozhodnutí, neboť soud nemůže vědět, zda banka půjčku schválí.
Pokud jde o dar od matky manžela, pak záleží, zda matka finanční obnos darovala pouze manželovi, nebo vám oběma. V prvním případě by tak šlo výlučným manželův majetek, který vložil do společného jmění manželů, a měl by tedy právo na vrácení svého vnosu do SJM v případě rozvodu, potažmo zrušení a vypořádání SJM. Ve druhém případě pak bylo oněch 2.500.000 Kč od počátku součástí SJM a manžel by na vypořádání vnosu nárok neměl.
V případě rozvodu bude nutné SJM vypořádat, tedy nemovitost ponechat v podílovém spoluvlastnictví, kdy by každý vlastnil podíl o velikosti ideální poloviny (případně i v jiném poměru), nebo přikázat nemovitosti jednomu za náhradu druhému, anebo ji prodat a výtěžek rozdělit. Stejně tak v případě úmrtí jednoho z manželů ještě za trvání manželství je nutné nejprve vypořádat SJM a teprve poté se dle toho určí majetek, který spadá do dědictví (pozůstalost). V případě zákonné dědické posloupnosti by pak dle 1. třídy dědiců dědily zůstavitelovi děti manžel, každý stejným dílem. Po Vás by tak dědili Vaše dvě děti a manžel, každý 1/3 pozůstalosti (což nemusí být jen podíl na nemovitosti, ale finanční prostředky na účtech, automobil apod.). Pokud byste však sepsala závěť, kdy veškerý svůj majetek (či pouze ten nemovitý) zůstavujete svým dětem, manžel by již nedědil nic (není tzv. nepominutelným dědicem jako jsou potomci). Například pokud po vypořádání SJM budete vlastnit podíl na nemovitosti o velikosti ½, pak v případě zákonné dědické posloupnosti budou každý z dětí vlastnit podíl na celé nemovitosti ve výši 1/6 (dohromady pak 1/3), manžel bude vlastníkem 2/3 nemovitosti (bude pak většinovým vlastníkem a bude moci téměř o všem rozhodovat sám). Pokud by dědily pouze Vaše děti, budou celkem vlastnit ½ domu (každý z nich ¼), manžel zůstane vlastníkem své poloviny (k rozhodování pak bude potřeba souhlasu alespoň dvou vlastníků).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.