Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zjistila jsem na katastru nemovitostí, že dům, který je nyní zkolaudován, je zapsán jen na manžela. Hypotéku platím pouze já. Na katastru nemovitostí mi řekli, že v případě mé smrti, děti budou dědit jen 1/4 pozemku. Vše jinak připadne manželovi. Posílám výpisy a prosím, kdyby jste mi sdělili, jak to vlastně je.

On mi tvrdí, že chce požádat o fotovoltaiku, a že může požádat jen vlastník sám. Až by to bylo vyřízeno, že by to změnil na SJM. Musel mi dát i povolení k trvalému pobytu.

 

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu a z doložených listin vyplývá, že dům Váš manžel nabyl (dostavěl / zkolaudoval) ještě před uzavřením manželství, proto dům nespadá do společného jmění manželů a manžel je tak výlučným vlastníkem. Pozemky jste nabyli již společně za trvání manželství, proto jsou součástí společného jmění manželů. V případě dědění dle zákonné dědické posloupnosti dědí v první dědické třídě zůstavitelův manžel a jeho děti, každý stejným dílem. Ještě předtím je však nutno vypořádat společné jmění manželů, kdy je majetek rozdělen napůl – manžel se tak stane vlastníkem poloviny pozemků a do dědictví spadne druhá polovina. Čili až z této poloviny se určují dědické podíly – pokud máte dvě děti, zdědí manžel a dvě děti každý 1/3. Manžel by tak celkem vlastnil 2/3 (nebo také 4/6) pozemků, dvě děti by dohromady měly 1/3 (tj. 2/6) z celého pozemku/pozemků, každé pak 1/6.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.