Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nedávno mi zemřel otec po dlouhé nemoci, která ovlivňovala jeho uvažovací schopnosti. Otec byl po třetí ženatý a dům, ve kterém žil i se svojí nynější manželkou ještě za svého života, ale již v průběhu jeho nemoci, přepsal na jeho paní. Několikrát jsme se sestrou slyšeli, že tohoto přepisu lituje a chtěl by to vrátit, ale jeho stav se zhoršoval, až byl zbaven svéprávnosti a ke změně již nedošlo.

Několikrát otec hovořil o závěti, kterou ale asi několikrát měnil dle aktuální nálady a jeho stavu. Zatím nás se sestrou nikdo nekontaktoval ohledně řešení těchto záležitostí. Není mi známo, v jakém časovém horizontu se tyto záležitosti řeší a zajímá mne, jak se na takovýto "darovaný" majetek nahlíží v rámci dědického řízení a zda je nějaký zákonný postup, jak případný darovací postup zvrátit po smrti otce, či jaké jsou případné možnosti. K přepisu došlo cca před rokem až rokem a půl odhaduji, ale přesný termín v tuto chvíli neznám. Děkuji moc předem za Vaší odpověď. S pozdravem Ivo.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud došlo k darování za života otce a máte pochybnosti, zda takto činil s plným vědomím následků, které dar přinese, máte možnost podat žalobu o neplatnost takového jednání s odůvodněním, že otec byl v době daru ve stavu, kdy zcela nechápal následky svého jednání. Toto byste ovšem musel prokázat - tedy lékařskými zprávami, dokumentací, svědky. Žalobu je třeba podat do tří let od okamžiku, kdy jste se o takovém darování dozvěděl. S dědickým řízením to tedy nemá žádnou souvislost, takovou žalobu o neplatnost podáváte bez ohledu na úmrtí dárce. Pokud jde o případné započtení na dědický podíl, tak to zde nelze využít, neboť započíst to, co bylo za života darováno, lze pouze nepominutelnému dědici, což manželka není, to jsou pouze potomci zůstavitele.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.