Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám v rodině problém s dokazováním ohledně pozemků. Pozemky vlastnil předek jménem Jan Novák. Již jsem žádal o dodatečné projednání dědictví. Ale bylo mi bohužel odpovězeno, že daný Jan Novák nemohl v té době pozemky vlastnit, protože mu ještě nebylo 18 let. A že se jedná o jeho stejnojmenného strýce.

Ať požádám znovu, ale na tu správnou osobu, tedy stejnojmenného strýce zemřelého předka Jana. Bohužel nikdo si z rodiny nepamatuje, že by někdo takový existoval. Na katastru je jen adresa našeho bývalého domu a žádný jiný stejnojmenný strýc tam nežil a nikdo z rodiny ani z posledních žijících členů nikdy nikoho takového neznal. Nevím co mám dělat. Chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možno nějak získat i jinou cestou, protože na žádosti musí být uvedeno jméno s datem narození a úmrtí. Děkuji za odpověď a za Váš čas. S pozdravem, Richard.

 

ODPOVĚĎ:
Váš dotaz by bylo patrně lepší adresovat někomu, kdo se zabývá genealogií, než právníkovi.
Potřebujete-li zjistit, zda ve Vašem vzdálenějším příbuzenstvu existoval člověk tohoto jména (popř. se o něm něco dozvědět), můžete se v první řadě zkusit obrátit na místně příslušný matriční úřad. Není samozřejmě jisté, že Vám tento úřad vyjde vstříc, prokážete-li však právní zájem (což by ve Vašem případě neměl být problém) na zjištění informací o dávno zemřelém člověku, mohl by matriční úřad zapátrat ve svém archivu.
Dále se můžete pokusit kontaktovat místně příslušný okresní archiv (kde obvykle sestavovatelé rodových genealogií nejčastěji vyhledávají).
Jako vhodný zdroj informací by Vám mohla posloužit například i církevní matrika. Pokud byl tento Váš předek farníkem některé z farností, popř. byl pokřtěn či měl církevní svatbu, měl by o něm být záznam v církevní matrice. Můžete proto zkusit kontaktovat i místního faráře.