Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ráda bych se zeptala kdo dědí po bezdětném strýci, měl tři bratry, kteří již nežijí. Po bratrech zůstávají: 1. bratr - manželka + 3 děti. 2. bratr - manželka + 2 děti, 3. bratr - 2 děti. Dědí všichni stejným dílem?

ODPOVĚĎ:
Pokud bezdětný strýc nemá rodiče ani osobu spolužijící, vychází se ze třetí dědické skupiny, která uvádí v § 1637 odst. 2 NOZ: Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.
V daném případě tedy po strýci dědí dědické podíly bratrů jejich děti. Bude se tedy jednat o tři stejné podíly, které se dělí v prvním případě mezi 3 děti, ve druhém mezi 2 děti a ve třetím mezi 2 děti. Manželky bratrů nedědí nic.