Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byla sepsána alografická závěť. Závěť byla zůstavitelkou podepsána za přítomnosti závětního dědice a dvou svědků. Autorem textu závěti a sepisovatelem je jeden ze svědků. Zůstavitelka vzhledem ke zdravotnímu stavu a potížím se zrakem závěť sama nečetla a předčitatelkou závěti byla závětní dědička. Je toto dle paragrafů 1540 a 1541 Občanského zákoníka přípustné?

ODPOVĚĎ:
Sepisovatel závěti nesmí být osoba svědka a závětní dědic nesmí být předčitatelem. Tento závěr vyplývá z judikatury soudů. Postup Vámi uvedený tedy není přípustný a taková závěť není platná.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.