Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byla sepsána alografická závěť. Závěť byla zůstavitelkou podepsána za přítomnosti závětního dědice a dvou svědků. Autorem textu závěti a sepisovatelem je jeden ze svědků. Zůstavitelka vzhledem ke zdravotnímu stavu a potížím se zrakem závěť sama nečetla a předčitatelkou závěti byla závětní dědička. Je toto dle paragrafů 1540 a 1541 Občanského zákoníka přípustné?

ODPOVĚĎ:
Sepisovatel závěti nesmí být osoba svědka a závětní dědic nesmí být předčitatelem. Tento závěr vyplývá z judikatury soudů. Postup Vámi uvedený tedy není přípustný a taková závěť není platná.