Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem většinovým vlastníkem nemovitosti. Nyní došlo k dodatečnému dědickému řízení, ke kterému se přihlásilo 5 dědiců. Jelikož jsem do nemovitosti vložila nemalý obnos (po vichřici nová střecha, omítka, plot a další nutné opravy). Chci uplatnit pohledávku z titulu zhodnocení nemovitosti. Chtěla bych vědět, komu, kdy a kam mám tuto pohledávku doručit.

Dědické řízení probíhá prozatím u notáře. Budu moc vděčná za radu. S pozdravem Renata.

 

ODPOVĚĎ:
Měla byste co nejdříve zaslat notáři uplatnění pohledávky, tedy přímo na jeho adresu k uvedenému dědickému řízení zaslat listinu, ve které uvedete, že do dědického řízení přihlašujete jako věřitel svou pohledávku, tuto vyčíslit a podložit. Pokud by ji dědicové neuznali, notář Vás musí vyzvat k podání žaloby k soudu, kde by se řešilo, zda je pohledávka uznatelná či nikoliv a notář je následně povinen jednat tak, jak rozhodne soud. Je tedy povinen vyčkat s ukončením dědického řízení, dokud soud nerozhodne a teprve poté pokračovat.