Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Dozvěděl jsem se, že v závěti můžeme určit takzvaného předního dědice, který zdědí majetek jako první a po jeho smrti (nebo po splnění určité podmínky) nastoupí následný dědic. Prosím o informaci, kdo bude dědit, pokud po smrti prvního dědice už nebude žít ani následný dědic, který byl určen v závěti?

Budou dědit potomci prvního nebo následného dědice? Jak správně v závěti formulovat, aby dědicem domu byl přední dědic (prvorozený syn) a po jeho smrti dům zdědil druhorozený syn, přičemž pokud by po smrti předního dědice (prvorozeného syna) již nežil ani následný dědic (druhorozený syn), tak by dědila rodina předního dědice (prvorozeného syna)? Pokud tomu správně rozumím, tak při řešení dědictví na základě závěti je nutno vždy dělat cenový odhad nemovitosti i v případě, že všichni dědici budou s rozdělením majetku dle závěti souhlasit? Nebo je nutno provádět cenový odhad nemovitosti pouze v případě, že závěť někdo z dědiců napadne a nebude s ní souhlasit? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Zůstavitel může určit, že pozůstalost postupně připadne několika osobám po sobě. Ve všech těchto případech získá dědictví nejprve jedna osoba (přední dědic) a po naplnění časové doložky nebo splnění podmínky osoba druhá (následný dědic). Přední dědic má práva a povinnosti pouhého poživatele zděděného majetku a nesmí z tohoto majetku nic převádět na jiné osoby ani majetek zatěžovat, ledaže by k tomu měl souhlas následného dědice.
Následný dědic má k dědictví již plné dispoziční právo. Ve Vašem případě ale nebude situace tak jednoduchá, neboť děti jsou neopomenutelnými dědici a něco dědit musí, proto mám za to, že nemůžete jednoho ze synů určit jako předního dědice celého majetku, ovšem s předpokladem, že s dědictvím nebude moct disponovat, a druhého syna jako následného. I druhý (následný) bude muset v případě Vaší smrti něco dědit. V tomto bych doporučila obrátit se na notáře, kteří listiny v dědickém řízení zpracovávají, neboť Váš konkrétní případ bude velmi složitý, tak aby byl správně napsaný, aby nehrozilo, že listina bude neplatná.
Pokud jde o otázku odhadu nemovitosti, tak za situace, kdy je v dědictví nějaký majetek, tak se odhad zpracovává, ale ne kvůli dědicům, ale kvůli výpočtu odměny notáře, která se právě odvíjí od hodnoty dědictví, která je v řízení vypořádávána.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.