Počet stránek ve webu: 40.375

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Slyšela jsem, že finanční prostředky uložené na podnikatelském účtu u banky mají při dědictví jiný režim. Manžel podniká jako fyzická osoba, ale je plátce DPH, takže má podnikatelský účet. Prý bych z těchto peněz, v případě jeho úmrtí, platila daň z příjmu, tj. nebyly by osvobozeny od daně. Je to pravda? Pokud ano, kolik % by daň dělala? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Příjem z nabytí dědictví nebo odkazu je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle §4a písmena a) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, a to bez ohledu na to, o jaký typ majetku se jedná. To znamená, že z celkové sumy peněz nabytých formou dědictví z manželova podnikatelského účtu, nemusíte Vy sama jako dědic platit daň z příjmů. Případná daň z příjmů, která bude placena z pozůstalosti, je ta, kterou by platil sám manžel týkající se jeho příjmů v daném zdaňovacím období, případně předchazejícím, pokud za něj dosud nebylo podáno daňové přiznání. Podle §239b zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu, je osoba spravující pozůstalost povinna do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele podat daňové přiznání za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti a daňové přiznání do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti.