Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Rád bych se zeptal, zda má notář (soudní komisař) povinnost dotázat se na existenci a stav bankovního účtu pouze u nahlášeného účtu vypravovatelem pohřbu nebo i u jiných bank? Jde o možnost zatajení účtu a jaké existuje řešení, můžu jako dědic vznést dotaz u různých bank? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Notář má povinnost požádat pouze banky, které jsou mu známy - tedy z listin, informací od dědiců, atd... Můžete ale vznést žádost, aby byl učiněn dotaz na všechny banky, ovšem rozhodnutí, zda tak bude učiněno, závisí na notáři, neboť ten je povinen zjišťovat pouze informace z registrů, jako je centrální evidence obyvatel či centrální evidence závětí, nikoliv ale banky. Na Váš dotaz jako soukromé osoby banky z důvodu ochrany osobních údajů nebudou reagovat.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zatajení účtu zůstavitele dědicem v dědickém řízení