Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Matce bylo doručeno předvolání k notáři ohledně dědického řízení po svém bratranci. Matka nyní žije v domově důchodců, je ležák, je dementní a není schopna vůbec cokoliv podepsat (od doporučené pošty až po smlouvy o nájmu atd.). Vůbec neudrží tužku, natož aby zvládla podpis nebo se zúčastnit nějakého oficiálního právního řízení.

Kontaktovala jsem tedy notáře a zúčastnila jsem se namísto matky předběžného šetření ohledně dědictví. K tomu mám dotazy:
1) Jak vyřešit tuto situaci ohledně zastupování mé matky, když není schopna podepsat ani plnou moc. Podotýkám, že matka je svéprávná, ale zcela nepohyblivá, ležící, dementní atd. Má uvedenu i ve zdravotní dokumentaci, neudrží ani tužku a podpis opravdu nezvládne.
2) Mám nárok po dobu řízení u notáře od zaměstnavatele na volno, pokud ano, tak placené nebo neplacené?
Notářka mi sdělila, že notáři ve věci dědictví jsou jmenováni soudem, tudíž řízení ohledně dědictví jsou postavena na úroveň jako kdybych byla soudem předvolána k soudnímu řízení. V zákoníku práce jsem našla tato ustanovení:
§199 - jiné důležité překážky v práci
§ 200 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
§ 202 Výkon občanské povinnosti
§ 203 Jiné úkony v obecném zájmu
Vztahují se některá ustanovení výše uvedených paragrafů k mé věci ohledně náhrady mzdy či poskytnutí volna ve věci notářského řízení? Velmi děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:

Věc nebude jednoduchá, neboť pokud je matka dementní, nemůže Vám plnou moc dát žádným způsobem. Jediné řešení by v daném případě bylo podat k soudu návrh na ustanovení opatrovníka při jednání za matku, ovšem v tomto případě, kdy jde o dědické řízení, bych doporučila rovnou podat návrh na omezení svéprávnosti, kde budete žádat, abyste byla opatrovníkem matky Vy. Sice se tím dědické řízení časově protáhne, nicméně pokud matka není schopna plnou moc udělit a vlastně ani nerozumí tomu, co činí, pak by taková plná moc od ní byla stejně neplatná a kdokoliv by mohl dědické řízení v budoucnu zpochybnit. Pokud jde o Vaši náhradu za účast u notáře, máte jako účastník řízení pouze právo na pracovní volno bez náhrady mzdy.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nárok na náhradu mzdy - zúčastnění se dědického řízení místo dementního rodiče