Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Naše teta zemřela v roce 1985. V současné době jsem zjistila, že asi vlastnila pozemek, který zřejmě zdědil stát. Lze znovu otevřít dědické řízení? Mám požádat soud? Musím majetek dopátrat? Kde najdu kdo dědil? Děkuji za praktické rady. S pozdravem Regina.

ODPOVĚĎ:
Dědické řízení po tetě vedl soud, v jehož obvodu teta před smrtí žila. K tomuto soudu můžete podat návrh na dodatečné projednání dědictví pozemku. Pokud víte, kde pozemek je nebo znáte jeho parcelní číslo, aktuálního vlastníka zjistíte v katastru nemovitostí - www.cuzk.cz, ale je možné, že jako vlastník je stále vedena již zemřelá teta a právě dodatečným projednáním dědictví by bylo vlastnické právo zhojeno a převedeno na žijící dědice. U soudu, v jehož obvodu teta před smrtí žila, můžete požádat o nahlédnutí do dědického spisu, musíte soudu sdělit, z jakého důvodu o nahlédnutí žádáte.