Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak postupovat v případě, že máme za zůstavitelem pohledávku ve výši cca 200.000 Kč. Dědička ze závěti a ze zákona se původně snažila dědictví odmítnout. Poté, když jsme notářku upozornili na majetek (mimo jiné i na účet, který dědička - původně pouze vypravitelka pohřbu, zatajila), byla vypravitelka pohřbu vyzvána, jestli chce uplatnit výhradu soupisu majetku.

Samozřejmě, že této situace dědička využila. Paní notářku jsem upozornila na skutečnost, že dědička s určitostí z účtu zůstavitele, který původně zatajila, také vybírala prostřednictvím platební karty hotovost. To bylo prokázáno prostřednictvím Policie ČR, tedy PČR. Podotýkám, že ani policie tuto věc moc neřešila, jelikož prý paní není společensky nebezpečná. Dědička, jak se ukázalo, neměla ani k účtu dispoziční právo a ani jinak neprokázala, že s účtem zůstavitele mohla nakládat na základě plné moci, jak tvrdila. Nyní je pozůstalostní řízení po 5 letech skončeno. Nabylo právní moci a my jsme zjistili, že ač jsme zaslali přihlášku pohledávky do řízení, dědička a její právní zástupce tento dluh neuznali a nebyl tedy zahrnut do pasiv dědictví. O dlužné částce, kterou máme za zůstavitelem není pravomocně rozhodnuto, jelikož náš dlužník v průběhu řízení zemřel. V řízení (jsme 3 žalobci) se nyní bude pokračovat s dědičkou a nás teď zajímá, jestli:  
1. Máme podat žalobu a to jednotlivě nebo hromadně, aby soud zrušil dědičce výhradu soupisu (nebo snad pochybyla paní notářka a měla dědičce výhradu na základě skutečností sama zrušit-nebo snad to mohla udělat)?
2. Jaký má vliv 6 měsíční lhůta na promlčení v našem případě, když nevíme jakou částku nám soud "přisoudí"?
Když už jsme se po letech dostali takhle daleko, nechtěli bychom nechat nic náhodě. Velice vám děkuji za odpověď. Sabina.

 

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. Dědic odpovídá za úplnost soupisu. Pokud se věřiteli podaří prokázat, že neuvedení věci do soupisu bylo ze strany dědice úmyslné, ruší se tím účinky výhrady soupisu a dědic hradí dluhy zůstavitele v plné výši. Jediný subjekt, který může hodnotit důkazy, je soud, proto podejte žalobu, můžete i všichni dědicové na jedné straně v jedné žalobě jako žalobci. Notářka sama výhradu pozůstalosti zrušit nemůže.
2. Zcela správně nechápu dotaz. Soud pouze zruší výhradu soupisu a konečnou částku bude rozdělovat notář tak, jako by výhrada soupisu učiněna nebyla.