Počet stránek ve webu: 40.611

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

03/2019 jsem po mamince zdědila pozemek, na kterém hospodaří agrodružstvo. To mi poslalo dodatek, kde uvádí mne jako nového vlastníka/pronajímatele. Úplně s praktikami družstva nesouhlasím, proto zvažuji nepokračovat ve spolupráci. Můj dotaz se skládá ze dvou částí. Pokud se mění smluvní strana, je toto možné změnit dodatkem?

Nemusí být uzavřená nová smlouva? Pokud ano. Co když dodatek nepodepíši? Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a výpověď lze podat k 1.10. Výpovědní lhůta je pět let. Dodatek přikládám. Děkuji za odpověď, Vlasta.

 

ODPOVĚĎ:
Ke změně smlouvy v označení smluvní strany může dojít skutečně pouze dodatkem. Vy jako dědic nastupujete do všech práv a povinností zůstavitele, takže ustanovení smlouvy jsou i pro Vás závazná. Pokud byste tedy nechtěla pokračovat ve smluvním vztahu, podejte výpověď, není nutné, aby v tomto případě byl podepisován dodatek, který upravuje označení smluvních stran.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Zapsání dědice do pachtovní smlouvy dodatkem - je to v pořádku nebo se musí uzavřít zcela nová smlouva?