Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Dovolím se zeptat na různé situace při řešení dědictví „bez sepsané závěti“, tzn. podle zákona.
1. Situace:   Současní manželé mají nemovitost v SJM. Manžel před x-lety rozvedený. Manžel vychovává ve střídavé péči na základě rozvodového řízení nezletilé dítě (2005). Spolu s manželkou (SJM) mají společné nezletilé dítě (2019).

V případě, že dojde k úmrtí manžela, kdo získává/zdědí uvedenou nemovitost v SJM? Vše manželka? Nebo ½ manželka a ½ nezletilé dítě (2005) z rozvedeného manželství (či spíše z hlediska právního zastoupení jeho matka)? Je nějak zahrnuto společné dítě (2019)?
2. Situace:   V případě, že by nemovitost byla pouze ve vlastnictví manžela (výsledek zdědění nemovitosti po matce), je situace při úmrtí manžela řešena jak?
2. a Když je situace u obou dětí – jsou nezletilé.
2. b V případě, že dítě 2005 už by bylo zletilé?  

 

ODPOVĚĎ:

K Vašim dotazům:
1. V případě úmrtí manžela by polovina domu z titulu SJM patřila manželce a o druhou polovinu by se manželka a obě děti dělili rovným dílem, tedy každý by získal třetinu z oné poloviny nemovitosti.
2. Pokud by byla nemovitost pouze ve vlastnictví manžela, pak celou nemovitost dědí manželka a děti rovným dílem, tedy každý třetinu nemovitosti.
Pokud by manžel sepsal závěť, může dědické podíly dětí zkrátit, a to tak, že zletilým se musí dostat aspoň čtvrtina jejich dědického podílu a nezletilým aspoň 3/4 jejich dědického podílu.