Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám svobodného bezdětného bratra, který žije pár let s přítelkyní v jedné domácnosti. Před časem sepsal závěť ve prospěch mých dětí, tedy svého synovce a neteře, kde jim odkazuje veškerý svůj majetek. Závěť byla sepsána doma, snad obsahuje všechny náležitosti, mám ji doma uloženou a mé děti o ni ví.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud bratr nemá děti, může svůj majetek odkázat komukoliv. Pokud je tedy jím psaná závěť datovaná a podepsaná, měla by být platná. Pokud by z jakéhokoliv důvodu platná nebyla, nastoupilo by dědění ze zákona, kdy za stávajících poměrů by dědila rovným dílem jeho přítelkyně a rodiče, pokud rodiče nežijí, tak přítelkyně a sourozenci, tedy i Vy jako sestra, každý rovným dílem. Pokud by se s přítelkyní oženil, pak by v případě úmrtí a neexistence závěti dědila rovným dílem s rodiči, pokud rodiče nežijí, tak by dědila vše, tam byste už jako sourozenec nárok neměla. Pokud by se bratrovi narodily děti, jako neopomenutelní dědicové dědit musí a závěť, která vše odkazuje Vašim dětem, by byla neplatná.


  ► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Neplatná závěť u bezdětného muže se spolužující osobou (přítelkyně, partnerka) - kdo všechno dědí?