Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Dle vyjádření mého syna je v závěti uveden jako dědic téměř všeho majetku po jeho babičce (mé matce), já bych snad měl mít právo jako nepominutelný dědic.   Otázka zní zda je notář-soudní komisař povinen pozvat k jednání i mne, syna zemřelé osoby? jsou nějaké vyjímky? Měl bych se přihlásit přidělenému notáři resp. jakou formou?  

Na https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_692-postaveni-nepominutelneho-dedice je poměrně široce rozepsané téma " II. Procesní postavení a) Má být nepominutelný dědic o právu na povinný díl vyrozuměn soudem? "  Děkuji.  

 

ODPOVĚĎ:
Jako neopomenutelný dědic dědit musíte, pokud nejste vyděděn. Pokud nejsou důvody pro vydědění, pak je závěť, v níž je vše odkázáno vnukovi, neplatná a vše by mělo připadnout dědicům dle zákonné posloupnosti. O právu na povinný díl byste měl být vyrozuměn prostřednictvím poučení od notáře, který je v řízení o dědictví pověřen soudem k jeho vyřízení.