Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje maminka sepsala závět u notáře. Jednomu ze synů poskytla fin. prostředky již za svého života. Druhému ze synů přiřkla byt po své smrti. V závěti, ale je uveden jen jeden syn s dědictvím bytu. Dále mám 5 dospělých vnoučat, ale jen jednomu z nich odkázala pozemky.

Myslím, že takto sepsaná závěť s ohledem na neopominutelnost dědiců je neplatná. maminka ještě žije a ráda by si dala do pořádku uvedené za svého života. Děkuji za radu.  

 

ODPOVĚĎ:
Ano, závěť, v níž paní opominula děti, je neplatná. Doporučuji navštívit notáře a znění závěti s ním zkonzultovat nebo u něj rovnou celou sepsat. Připadá v úvahu i dědická dohoda, kde by se s dědici na místě domluvila, co komu v rámci dědictví připadne.