Počet stránek ve webu: 40.448

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám 2 děti a přítele, se kterým žiji ve společné domácnosti 2009-2019. Koupila jsem pro sebe a přítele byt tzv. “na stará kolena“ (vlastníkem jsem já). Ráda bych zajistila, aby přítel v případě mé smrti mohl v bytě dožít a až poté aby byt připadl mým dětem. Nerada bych to ale řešila formou dědické smlouvy. Je možné toto zajistit pouze formou závěti? Musí se moje děti jako mí dědicové takovou závětí řídit? Sňatek a společné vlastnictví neplánujeme. Děkuji. Hana.

 

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
Vaši situaci můžete řešit dvěma způsoby, a to buď formou závěti, nebo zřízením věcného břemene dožití pro Vašeho partnera vážící se k Vašemu bytu.
V případě první varianty – tedy povolání Vašeho partnera jakožto dědice v závěti však nezabráníte tomu, aby Vaše děti nezdělili alespoň tzv. povinný díl nepominutelného dědice. Ten se vyplácí v  penězích – nezletilý potomek má nárok na  ¾ svého zákonného podílu (který by mu připadl, kdyby závěti nebylo) a  zletilý na  ¼ zákonného podílu. Podstatné však je, že po Vašem druhovi již nezdědí byt Vaše děti! Proto se jako vhodnější jeví druhá možnost, kterou je právě zřízení věcného břemene dožití pro Vašeho partnera. Byt tak po Vás zdědí Vaše děti, budou však muset strpět partnerovo užívání bytu až do jeho smrti – poté věcné břemeno zanikne. Ve smlouvě o zřízení věcného břemene se upraví otázky spojené s hrazením nákladů na bydlení, případně vymezí místnosti, které může Váš partner obývat. Doporučuji Vám požádat o odbornou pomoc (notáře či advokáta) při sepisování obou listin.