Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dotaz se týká dědictví, na které měla nárok má matka po svém otci. Nedávno jsme zjistili, že biologický otec mé matky, kterého má zapsaného v rodném listě, zemřel cca. 2007. Má matka nikdy nebyla obeznámena žádným úřadem, či notářem, aby se přihlásila o dědictví. Nebyla ani tzv. vyděděna. Dá se v této věci učinit nějaký krok k řádnému vypořádání dědictví po tolika letech? Máme dojem, že o dědictví se podělila pouze nová rodina matčina otce, aniž by brali ohled na to, že nárok na dědictví má i má matka. Děkuji, Jirka.

 

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
Vaše matka je oprávněným dědicem, a může se jako opomenutý dědic dodatečně domáhat na neoprávněném dědici vydání té části dědictví, které by jí připadlo, pokud by byla její existence v dědickém řízení známa. Vzhledem k tomu, že dědicové nabyli majetkový prospěch na úkor oprávněného dědice, postupuje se podle zásad tzv. bezdůvodného obohacení. Upozorňuji Vás však, že právo oprávněného dědice na vydání dědictví se promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě. Lhůta běží od právní moci rozhodnutí o dědictví. Lze předpokládat, že ve Vašem případě doba tří let již uplynula, proto může žalovaná strana v rámci případného soudního řízení namítnout promlčení a žaloba bude zamítnuta.