Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj partner má milionové dluhy (hypotéky, úvěry v bankách, které řádně splácí). Chceme se vzít a máme ročního syna. Uvažujeme o předmanželské smlouvě, abychom předešli možnému převedení dluhu na mě či syna. Pomůže v tomto tato smlouva? Někde jsem četla, že tato smlouva zaniká např. smrtí dlužníka a dluh se automaticky převede na manžela/manželku, což by bylo pro mě zničující a nebyla bych schopná se synem fungovat.

Nikdo nechce přemýšlet nad smrtí, ale jedná se o hodně peněz, a já potřebuji mít jistotu, že se synem nebudeme nikdy v ohrožení co se týká těchto jeho dluhu a i přes tyto dluhy se můžeme vzít a já se nemusím denně strachovat, ze se mu něco stane a my skončíme na ulici. Děkuji za vaši odpověď. Galina.

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že dluhy Váš partner převzal ještě před uzavřením manželství, nespadaly by do vašeho společného jmění, tudíž Váš problém by předmanželská smlouva neřešila. Navíc v případě úmrtí je to tak, jak píšete - smlouva se ruší a dluhy zdědíte. (Předmanželská smlouva řeší pouze případy ukončení manželství rozvodem). Věřitelé nejsou oprávněni vymáhat po manželce dlužníka dluhy vzniklé před uzavřením manželství. Nicméně v případě, že Váš již manžel zemřel, budete mít nárok polovinu dědictví, včetně dluhů. V takovém případě však máte možnost dědictví jako celek odmítnout a nebudete dědit vůbec. Upozorňuji na to, že zákonná lhůta pro tento úkon činí jeden měsíc a začíná se počítat ode dne, kdy Vám soud sdělí, že máte právo na odmítnutí. Případně se také můžete dědictví zříci ještě za manželova života.