Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat v rámci dědického řízení. Čekáme na vyjádření notáře. Zákonný dědic manželka zemřelého a nezletilá dcera, závěť není (tedy neví se o ní momentálně). V dědictví je řada nemovitých a movitých věcí. Jedna z nemovitostí by měla být darována matce zemřelého na základě přání manželky a vlastně dohody s ní. Tuto nemovitost manželka zesnulého nechce - jedná se o rodinný dům pokolení po zesnulém, tudíž manželka zesnulého chce nemovitost přenechat matce zesnulého.

Je z hlediska právního tato možnost vyjádřit se u notáře při dědickém řízení ohledně darování této nemovitosti anebo manželka zesnulého musí podle občanského zákoníku přijmout celé dědictví a následně po nabytí může nemovitost darovat? Můžete mi prosím poradit v této záležitosti. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
v daném případě je nutné dědictví přijmout a následně darovat třetí osobě. Pokud není obdarovaná osoba dědicem, nelze s ní uzavřít dědickou dohodu, že by v rámci dědictví přešla nemovitost přímo na ni.