Počet stránek ve webu: 40.271

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám tři děti a 2016 jsem nejstarší dceři darovala nemovitost. Aby v budoucnu nebyly mezi sourozenci problémy, ráda bych věděla, zda je možné, aby mi dcera podepsala prohlášení, že souhlasí s tím, že dar bude započítán do dědictví nebo že byla "vyplacena". Pokud to lze a nebude to v budoucnu napadnutelné, co všechno musí toto prohlášení obsahovat. Děkuji. Radka

ODPOVĚĎ:
Dcera by se mohla zříci dědického práva. Jedná se o listinu, kterou ale musí sepsat notář, musí to být sepsáno notářským zápisem. Může se zříci buď dědictví jako celku nebo jen práva na povinný díl, pak by tedy ještě dědit mohla, pokud byste si přála, aby v případě úmrtí ještě něco dále dědila. Jelikož ale musíte navštívit notáře, bylo by nejlepší vše detailně probrat s ním. Seznam notářů najdete na www.nkcr.cz.