Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás s dotazem ohledně dědictví - nepřiměřený dar. Jsme 2 sestry a v 03/2018 nám zemřela matka. Ještě za svého života (rok 2014) přepsala veškerý svůj majetek na mou sestru darem (hodnota 8.000.000 Kč) a to z důvodu exekuce a dluhů. Bylo to pouze formální a všechny 3 jsme to věděly. Tento majetek nebyl součástí dědického řízení.

Po smrti matky moje sestra prodala tento majetek za 8.000.000 Kč a přestala se mnou komunikovat. Jakou mám možnost a co pro to mohu udělat, aby mi vyplatila, co mi patří? Děkuji, Petra

 

ODPOVĚĎ:
Bohužel matka za svého života mohla se svým majetkem učinit, co chtěla. Z tohoto důvodu nemohl být ani součástí dědického řízení, jelikož ke dni úmrtí matka žádný majetek neměla. Z právního hlediska nemáte na majetek, který darovala za svého života jedné z dcer, žádný nárok. Samozřejmě z morálního pohledu je věc jiná, nicméně v případě soudního řízení byste musela jednoznačně prokázat, že existovala dohoda o tom, že Vás sestra měla nějakou částkou vyplatit.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nárok na vypořádání sourozenců při darování majetku vysoké hodnoty rodičem před smrtí - jak může opomenutý (neobdarovaný) potomekzískat vypořádání?