Počet stránek ve webu: 41.484

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Aktuálně v naší obci probíhá digitalizace, při které se zjistil nesoulad skutečného stavu pozemku s katastrální mapou mezi mým pozemkem a pozemka souseda. Pozemek včetně "sporné" části užívám cca 25 - 30 let, předchozí majitelé jej takto užívali již od r. 1925. Pozemek je oplocen a nikdy za předchozích sousedů nevznikl ani náznak nějakého sporu.

Nový soused se rozhodl stavět a domáhá se "vrácení" této části. V KU jsem dohledal dokumenty, které z mého pohledu toto prokazují a při dotazu na KU mi bylo sděleno, že hranice se přenese ze stávající platné mapy, pokud se se sousedem nedohodneme (to nepředpokládám). Předchozí majitel (tchán současného majitele) včera (29.07.2022) ústně potvrdil, že tak jak je současný stav (v terénu), tak takto byl vždycky. Prosím o radu jak dále v této záležitosti postupovat. Děkuji a přeji hezký den Pankrác.

 

ODPOVĚĎ:
Pakliže předmětnou část sousedova pozemku užíváte dlouhou dobu, a to v upřímném přesvědčení, že se jedná o pozemek Váš (přičemž až doposud nic nenasvědčovalo tomu, že užíváte část sousedova pozemku), mohl jste se stát vlastníkem předmětné části sousedova pozemku, a to na základě vydržení (§ 1089 a násl. občanského zákoníku).
K vydržení je v zásadě zapotřebí splnit dvě základní podmínky:
a/ držba musí trvat bez přerušení po celou vydržecí dobu (která představuje v případě nemovitých věcí deset let) – do této vydržecí doby se započítává i doba, po kterou byla věc držena právním předchůdcem držitele,
b/ musí se jednat o držbu v dobré víře – držitel tedy musí být přesvědčen o tom, že užívá vlastní věc, přičemž nemá šanci se dozvědět opak.
Nepodaří-li se Vám se sousedem dohodnout na tom, že vlastníkem sporné části sousedova pozemku jste Vy, a to na základě vydržení, bude nutné vyřešit tento spor soudní cestou. Za tímto účelem se můžete obrátit na místně příslušný okresní soud s tzv. určovací žalobou (§ 80 Občanského soudního řádu), jejímž prostřednictvím se budete domáhat, aby soud rozhodl (určil), že vlastníkem předmětné části sousedova pozemku jste Vy, a to na základě vydržení.
Pro přípravu žaloby, shromáždění důkazů a zastupování při soudním řízení Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
Je samozřejmě možné, abyste přenechal iniciativu Vašemu sousedovi a vyčkal, až na Vás podá žalobu on (v tomto ohledu je rozhodující, zda chcete tuto záležitost co nejrychleji vyřešit, anebo zda raději počkáte, co soused podnikne).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.