Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Po smrti otce v 2017 jsem zdědila 1/6 a jeho manželka (vdova) 5/6 rodinného domu se zahradou. Vdova tam má tam trvalý pobyt, žije tam, ale vzhledem k tomu, že je to seniorka se zdravotními problémy, přebývá jen v přízemí a pokoje v horním patře sama nepoužívá.

S vdovou se nedá domluvit, vystupuje z pozice majoritního vlastníka s bydlištěm v nemovitosti - již před časem mi odmítla vydat klíče, takže dům nemohu využívat (aspoň k rekreaci, sama bydlím v jiném městě). Dům je oceněn soudním znalcem na hodnotu 4.500.000 Kč. Vdova je ochotna vyplatit moji 1/6 podílu, ale já bych chtěla ještě předtím od vdovy dostat nájemné alespoň za 3 roky užívání nemovitosti. Po poradě s právníkem mi sdělila, že neužívá nemovitost nad rámec svého podílu a nic mi nedá. Mám nějakou šanci nájemné získat, alespoň ve výši 1/6 části domu a zahrady, kterou skutečně obývá (tedy cca 1/2 nemovitosti)? Děkuji Vám za odpověď, Jana.

 

ODPOVĚĎ:

V případě, že některý z podílových spoluvlastníků užívá společnou věc bez jakéhokoliv právního důvodu (tj. bez jakékoliv dohody mezi spoluvlastníky, bez většinového rozhodnutí spoluvlastníků nebo bez rozhodnutí soudu) nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu, zasahuje tím do práva vlastnit majetek ostatních spoluvlastníků, které je chráněno dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a tím mu vzniká na jejich úkor bezdůvodné obohacení. Ostatní spoluvlastníci se tak mohou u soudu po takovémto spoluvlastníkovi domáhat vydání bezdůvodného obohacení. Vzhledem k tomu, že Vám vdova brání v užívání nemovitosti a nemáte uzavřenu dohodu o výlučném užívání nemovitosti pouze většinovou spoluvlastnicí, máte právo na náhradu odpovídající velikosti Vašeho podílu (tedy ve výši 1/6 běžného nájmu v okolí nemovitosti). Vzhledem k tomu, že Vám tato náhrada nebyla vyplácena, můžete žádat vydání bezdůvodného obohacení až tři roky zpětně. Pokud jej vdova nevydá dobrovolně, můžete jej vymáhat soudně.
Dále můžete současně požadovat rozdělení spoluvlastnictví, neboť dle ust. § 1140 občanského zákoníku nikdo nemůže být nucen setrvávat ve spoluvlastnictví. Pokud se se spoluvlastnicí na způsobu vypořádání nedohodnete, můžete podat žalobu k soudu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a navrhnout, že vdově po otci připadne celá nemovitost s tím, že Vám bude povinna vyplatit vypořádací podíl stanovený dle aktuální tržní ceny nemovitosti.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.