Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zdědili jsme chalupu s pozemkem, ale přístup k chalupě i vjezdová brána je přes pozemek sousedů i když je to malý kousek asfaltu a na katastru označen jako "ostatní komunikace" sousedící z hlavní cestou, zajímalo by mě jestli nám soused může znemožnit přístup, nebo parkování.

Několikrát jsme nabídli odkup, ale nechce. Vstupní brána i vjezd jsou tam přes 40 let. Mockrát děkuji za radu a odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě je klíčové, zda se na sousedově pozemku nachází veřejně přístupná či veřejně nepřístupná účelová komunikace.
Dle § 7 zákona o pozemních komunikacích se totiž účelové komunikace dělí do dvou skupin, a to na účelové komunikace veřejně přístupné a veřejně nepřístupné. Podle tohoto ustanovení konkrétně platí, že:
- účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,
- účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu; tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu.
Pro ověření, zda se na sousedově pozemku nachází veřejně přístupná či nepřístupná účelová komunikace, můžete kontaktovat místně příslušný silniční správní úřad (příslušný odbor městského úřadu), který by měl být schopen Vám tuto informaci sdělit.
Vyjde-li najevo, že se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, bude vše v pořádku. Pozemní komunikace (tedy i veřejně přístupné účelové komunikace) totiž podléhají právu tzv. obecného užívání. Konkrétně dle § 19/1 zákona o pozemních komunikacích smí každý:
„… užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny … Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace. “
V takovém případě by tedy byl Váš soused povinen strpět užívání účelové komunikace na svém pozemku kýmkoli, a to bezúplatně (v užívání této účelové komunikace by Vám tudíž nesměl svépomocně bránit).
Vyjde-li naopak najevo, že se jedná o veřejně nepřístupnou účelovou komunikaci, bude soused oprávněn Vám užívání této cesty zakázat, popř. ho nějak omezit. Pakliže se jedná o jedinou možnost přístupu k Vašemu pozemku, mohli byste se domáhat užívání této cesty z titulu tzv. nezbytné cesty (§ 1029 a násl. občanského zákoníku), a to případně i soudní cestou.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 13/1997 Sb. , o pozemních komunikacích
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.