Počet stránek ve webu: 40.255

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2018 jsme prodali chatu s malým pozemkem. Chata byla postavena 1980. Nový majitel chaty se na nás teď obrátil s tím, že majitelka sousedícího pozemku tvrdí, že podle map na katastru nemovitostí má nárok na posunutí hranice asi o 4 metry v jeho neprospěch. Pozvala si geodeta a ten vytyčil novou hranici.

U chaty je septik, který by se tímto ocitnul na sousedčiném pozemku. Pozvali jsme si taky geodeta, který zjistil určitý rozpor: Pokud se přenesou kóty z katastrálních map do terénu, tak má pravdu sousedka. Ale pokud se vezme za základ stavba (chata), která je zakreslená do map a odměří se vzdálenosti od ní, tak hranice pozemku souhlasí tak jak byly dosud. Tento rozpor na katastrálním úřadě ČR uznali, ale tvrdí, že nemohou rozhodnout, kde je chyba a proto berou za základ starší zaměření pozemků (chata byla zakreslena o něco později) a platila by sousedčina verze. Věc ale nemá vůbec logiku. Za celých 30 let se sousedka ani nezmínila, že by snad ten pozemek patřil jí. Copak by naši rodiče (původní vlastníci chaty) stavěli septik na cizím pozemku? Byly tam zasazeny dva smrky, které jsou dnes (30.11.2019) už vzrostlé, taky nikdy nic nenamítala. Navíc si sousedka postavila plůtek na původní („naší“) hranici. I terén nasvědčuje naší verzi. (na hranici je taková malá mez). Nabídli jsme sousedce odkoupení sporného pozemku, ale kategoricky odmítla. (vzájemné antipatie s novým majitelem naší chaty).   Můžeme se nějak bránit? A pokud by o pozemek přišel, musí mu sousedka umožnit aspoň přístup na vyvážení septiku? Nebo mu může nařídit odstranění? Máme se o to vůbec jako bývalí majitelé starat? Děkujeme.

 

ODPOVĚĎ:
Jako bývalí majitelé se starat nemusíte a nový majitel by mohl uplatnit vydržení vlastnického práva k pozemku. Pokud ale nastanou spory, bude muset nový majitel podat k soudu žalobu o určení vydržení a ve věci rozhodne soud. Na základě soudního rozhodnutí pak bude povinen i katastr nemovitostí uvést zápis do souladu. Pokud by rozhodnutí znělo v neprospěch nového majitele, sousedka mu musí umožnit septik vyvážet a toto by bylo možno zajistit věcným břemenem. Sice by za něj nový majitel musel něco málo zaplatit, ale rozhodně nehrozí, že by musel septik odstranit. Také by se dalo argumentovat vydržením věcného břemene a pak by za něj platit nemusel vůbec.