Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme pozemek s chatou a chtěli bychom na stejném místě postavit dům (bude kolaudován jako rekreační objekt, kde budeme mít trvalé bydliště). K pozemku vede cesta vlastněná soukromými osobami. Na všechny úseky cesty máme věcné břemeno, kromě úseku přímo před naším pozemkem, protože v minulosti byl pozemek, kde je cesta, součástí našeho pozemku a zapomněli na něj při dědickém řízení.

Nyní bychom chtěli požádat o stavební ohlášení / stavební povolení. Bylo nám řečeno, že potřebujeme souhlas všech sousedících pozemků včetně cesty před naším a sousedovým pozemkem (kde je víceméně stejná situace a majitelé již také nežijí). Chtěla bych vědět, jak v takovém případě postupovat, protože na stavebním úřadě nám řekli, že budeme muset požádat jak sousedy tak předchozí majitele našeho pozemku o obnovu dědického řízení. Předchozí majitelé nemají o obnovu dědického řízení zájem, vzhledem k tomu, že se jednalo o praprarodiče ani nevědí, jestli by byli jedinými dědici a my se zase obáváme, že budeme na stavební povolení čekat měsíce až roky. Má naše situace nějaké řešení? Děkuji!

 

ODPOVĚĎ:
Návrh na dodatečné projednání dědictví může podat kdokoliv, tedy i Vy. Doporučuji návrh podat, podáváte k soudu, v jehož obvodu měl zemřelý bydliště, to poznáte z katastru. Pokud pozůstalí nemají o dědictví zájem, můžou dědictví odmítnout a majetek tedy připadne státu jako odúmrť. Návrh je jednoduchý, pouze napíšete, jaké osoby se týká a jakého pozemku se týká, a že navrhujete dědictví dodatečně projednat. Soud pak pověří notáře a ten už všechny úkony bude provádět sám. Až bude pozemek napsaný na nového majitele, můžete ho oslovit. Může to trvat cca 3 měsíce.